Recent content by tutorials2learnclub

  1. T

    Hướng dẫn thay đổi Theme trên điện thoại Galaxy J7 Pro

    Hướng dẫn thay đổi Theme trên điện thoại Galaxy J7 Pro Để thay đổi theme của thiết bị, thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Trên màn hình chính, chạm và giữ trên khoảng trống của màn hình chính. Sau đó, trên màn hình sẽ hiển thị biểu tượng theme. Bước 2: Chọn mục Theme. Khi lần đầu tiên vào...
  2. T

    Hướng dẫn thay đổi Theme điện thoại Galaxy J7 Prime

    Hướng dẫn thay đổi Theme điện thoại Galaxy J7 Prime: Để thay đổi theme của thiết bị, thực hiện theo các bươc sau: Bước 1: Trên màn hình chính, chạm và giữ trên khoảng trống của màn hình chính. Sau đó, trên màn hình sẽ hiển thị biểu tượng theme. Bước 2: Chọn mục Theme Bước 3: Chọn Theme yêu...
Top