Recent content by TanVàoGió

 1. T

  [MF]Shadow Ops: Red Mercury[Full ISO]

  Có đĩa 2 đăo mà mount vào
 2. T

  [MF]Shadow Ops: Red Mercury[Full ISO]

  đang cài cái nó đòi đỉa 2......là sao anh :-s
 3. T

  Torchlight - Cuộc chiến giành khoáng sản Ember!

  Cấu hình của e là Pentium(R) Dual-Core CPU E5300 @ 2.60GHz (2 CPUs) Ram 1G Vga 128.0MB Chơi nỗi hôg mấy anh Sao down dìa cài ròi dô game nó lag qá
 4. T

  [MF]Immortal Souls - John Turner

  Úppppppppppppp.ai dúp em dới
 5. T

  [PC] Nhận tìm game theo cấu hình - Post tại đây

  Cho e 1 game luôn Ram 1 Gh Pentium(R) Dual-Core CPU E5300 @ 2.6GHz (2CPUs) Itel(R) G33/G31 Express Chipset Family Intel(R) GMA 3100 Vga: 128MB Cho em vài game Hành Động hoặc Kinh Dị nha :D :D
 6. T

  Đây Là Thứ Nhạc Anh Đã Viết Lời Yêu Thương Em - SouthWingz

  http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wNy8yMi8zLzEvInagaMEMzE1ZDRmYjk5ZjQ0ZGRiMjkzMTE2ZDZlZmFlNGJmNTUdUngWeBXAzfGRheSBMYSBMYSBUaHUgTmhhYyBBWeBmggZGEgVmlldCBMWeB2kgWWV1IFRodW9dUngZyBFWeBSAcUIbaBIFNvInagaMEdXRoV2ldUngZ3ogfFNv...
 7. T

  Gọi kỷ niệm - Halen ft Asa

  http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wMi8xNC8xL2YvInagaMEMWYzMWFlNzk4N2FmYzk4NjmUsICzZWI5N2I4MGM3OTgyNWYdUngWeBXAzfEfhdUng41pIEvInagaMEhdUng7mUsICgTmnhdUng4dcUIbaBfEhhWeBGVdUngIGZ0LiBBmUsIC2F8MXwz [ Melody ] Nhắm mắt...
 8. T

  [MF]AaaaaAAaaaAAAaaAAAAaAAAAA!!! for the Awesome

  Khó chơi qá...........chơi màng 1 qoài hk qa........hk piếc điều khiển sao.......:))
 9. T

  [MF]AaaaaAAaaaAAAaaAAAAaAAAAA!!! for the Awesome

  Cấu hình của e là Pentium(R) Dual-Core CPU E5300 @ 2.60GHz (2 CPUs) Ram 1G Vga 128.0MB Chơi nỗi hôg mấy anh
 10. T

  I Like You - S.B ft. V-Ray

  http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wOC8wNC83LzIvInagaMENzIyMjY1Yzk5NzUzMWFlMzZjZWNmNjNlOWE0NjhhNTAdUngWeBXAzfEkgWeBGlrZSB5WeB3UgLSBTLkJ8Uy5CfDF8Mw Em ơi em xinh như tiên giáng trần Tự nhủ dù có chết anh cũng rangs...
 11. T

  Cất Bước Hay Dừng lại - Kyn9z ft. Kyo9z

  http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wMi8xOC9iLzUvInagaMEYjUxNTkwNGZiYjRjMzNiNTFhMGYzMzBmYTA0MTU5MTmUsICdUngWeBXAzfEPhdUngqV0IELGsOG7m2MgSGF5IEThdUng6cUIbaBdUngZyBM4WeBqhaSB8S3ldUngeiBmdCBreW85enwxfDM [Ver 1]ky09z...
 12. T

  Mất - Sabu Ft. Khoa Weezy Ft. Tiny

  http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8xMi8xOS83L2EvInagaMEN2EyNzljNGI1ZTBlMjUwMDA3MWZkMmZlY2I5N2ZmMzYdUngWeBXAzfE3hdUngqV0IChGdC4gS2hvInagaMEYSBXZWV6eSwgVGldUngeSl8U2FidXwxfDM Sabu Sự wan tâm sự chăm sóc khi 2 ta còn...
 13. T

  Khoảng Cách - Xinpiti ft. Pjkillz & BiC

  http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wMi8yMi8yLzAvInagaMEMjBlMmE0OTmUsIC3ZjNkY2M2ZWQ0MTMxZjliMzQ4ZDZiMDYdUngWeBXAzfEcUIbaBo4WeBdUngPYW5nIEPDoWNofEJpQyBmdCBQakcUIbaBpWeBGwneiAnWeBiBYaW5waXRpfDF8Mw BIC Em cứ nói hết...
 14. T

  Lời Anh Hứa - Young H ft Colbie

  http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wMS8wNi82LzkvInagaMENjkwMDNmZWEwYjk3YWNhNDQxYmZiNmNmY2RhNGY2N2UdUngWeBXAzfEzhdUng51pIEFdUngaCBI4WeBdUngpYSAcUIbaBIFlvInagaMEdW5nIEh8WW91WeBmmUsICgSHwxfDM [Lyric Colbie:] Xưa tay...
 15. T

  The Last Rose - The Night

  http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wMi8yNC85LzMvInagaMEOTMwOTljMGM2NTg4OTBkNGI3MDM4NTNjYTk1MTJmZTgdUngWeBXAzfFRoZSBMYXN0IFJvInagaMEmUsIC2V8VGhlIE5pZ2h0fDF8Mw Đã hơn 3 năm rồi kể từ ngày chúng mình gặp nhau… Đến bên...
Top