Souvenir

Chữ ký

Đang Đi trên Đường
Bỗng thấy bất thường
Quay mặt vào tường
Trờ lại bình thường
Tôi Thích đái đường
Tôi Là Sou :))
:Khi (2):

Fan hâm mộ

Top