Snow_Fox

ko có gì

Tiền và ....^^!
Ngày sinh nhật
10/1/92 (Age: 28)
Đến từ
LẠNG SƠN
Occupation
Sinh Viên Tương lai ^^

Liên hệ

Yahoo! Messenger
snowfox_ls@yahoo.com

Chữ ký

"Mục đích của chủ nghĩa xã hội là gì? Nói một cách đơn giản và dễ hiểu là: không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, trước hết là nhân dân lao động"
Top