gamer33

1 Cặp KÍnh Cận
Đến từ
CpU
Occupation
Nhóc Thực Tập

Liên hệ

Yahoo! Messenger
hoangtudaukho_kd2000

Chữ ký

........Khương Duy........
Anh tài người Thủy (eakar) huyện
Hào kiệt đất Hà (daklak) châu
Con cháu dòng Khương Thượng
Học theo lối Vũ hầu
Mật lớn, gan ai địch?
Lòng trung vững một màu
Thương thay khi tự vẫn
Xiết bao nỗi thảm sầu!

Thành viên yêu thích

Fan hâm mộ

Top