thiết kế nhà hàng theo phong thuỷ là thế nào?

  1. P

    Thiết kế nhà hàng theo phong thuỷ là thế nào?

    Thiết kế nhà hàng theo phong thủy là một vấn đề vô cùng quan trọng, nó quan trọng hơn cả việc quản lý nhà hàng, thực đơn hấp dẫn hay cung cách phục vụ của nhân viên nhà hàng. Chủ nhà hàng trước khi có ý định thuê mặt bằng, cần tìm hiểu kỹ địa điểm đó có hợp với mình không. Đa phần nhà hàng đều...
Top