hdt

 1. L

  Maze Runner: The Death Cure 2018 1080p Blu-ray Remux AVC DTS-HD MA 7.1 -HDT~ Giải Mã Mê Cung 3

  Maze Runner: The Death Cure 2018 VIE 1080p Blu-ray Remux AVC DTS-HD MA 7.1-HDT ~ Giải Mã Mê Cung 3 https://www.fshare.vn/file/G3SIVNCFTL99
 2. L

  Sky Hunter 2017 1080p Blu-ray Remux AVC TrueHD 5.1-HDT ~ Thợ Săn Bầu Trời (Phạm Băng Băng)

  Sky Hunter 2017 1080p Blu-ray Remux AVC TrueHD 5.1-HDT {Internal} Thợ Săn Bầu Trời https://www.fshare.vn/folder/RHUK27L4IVOI
 3. L

  The Commuter 2018 1080p Blu-ray AVC TrueHD Atmos 7.1-HDT ~ Hành Khách Bí Ẩn (Liam Neeson)

  The Commuter 2018 ViE 1080p Blu-ray Remux AVC TrueHD Atmos 7.1-HDT {Sub Việt | Thuyết Minh} Hành Khách Bí Ẩn https://www.fshare.vn/folder/HIUE9PMOA5J1
 4. L

  Maze Runner: The Death Cure 2018 1080p BluRay DTS-HD MA 7.1 x264-HDT ~ Giải Mã Mê Cung 3

  Maze Runner: The Death Cure 2018 1080p BluRay DTS x264-SPARKS {Sub Việt} Giải Mã Mê Cung 3: Lối Thoát Tử Thần https://www.fshare.vn/folder/HIUE9PMOA5J1
 5. L

  The Tribes of Palos Verdes 2017 1080p Blu-ray Remux AVC DTS-HD MA 5.1-HDT ~ Bộ Lạc Của Palos Verdes

  The Tribes of Palos Verdes 2017 1080p Blu-ray Remux AVC DTS-HD MA 5.1-HDT {Internal} Bộ Lạc Của Palos Verdes https://www.fshare.vn/folder/7GEB6K4LCNZQ
 6. L

  Maze Runner: The Death Cure 2018 1080p BluRay DTS-HD MA 7.1 x264-HDT ~ Giải Mã Mê Cung 3

  Maze Runner: The Death Cure 2018 1080p BluRay DTS x264-SPARKS {Sub Việt} Giải Mã Mê Cung 3: Lối Thoát Tử Thần https://www.fshare.vn/folder/TFBZSQ3VWODH
 7. L

  The Post 2017 1080p Blu-ray Remux AVC DTS-HD MA 7.1-HDT ~ Bí Mật Sau Bài Báo (Tom Hanks)

  The Post 2017 1080p Blu-ray Remux AVC DTS-HD MA 7.1-HDT {Internal} Bí Mật Sau Bài Báo https://www.fshare.vn/folder/RHUK27L4IVOI
 8. L

  Bomb City 2017 1080p Blu-ray Remux AVC DTS-HD MA 5.1-HDT ~ Thành Phố Bom

  Bomb City 2017 1080p Blu-ray Remux AVC DTS-HD MA 5.1-HDT {Internal} Thành Phố Bom https://www.fshare.vn/folder/8F7HGNMVAG69
 9. L

  A Better Tomorrow 2018 1080p Blu-ray Remux AVC TrueHD 5.1-HDT ~ Bản Sắc Anh Hùng 4

  A Better Tomorrow 2018 1080p Blu-ray Remux AVC TrueHD 5.1-HDT {Sub Việt} Bản Sắc Anh Hùng 4 https://www.fshare.vn/folder/VT7AKPLJPNTX
 10. L

  Kickboxer: Retaliation 2018 1080p Blu-ray Remux AVC DTS-HD MA 5.1-HDT ~ Võ Sĩ Báo Thù

  Kickboxer: Retaliation 2018 ViE 1080p Blu-ray Remux AVC DTS-HD MA 5.1-HDT {Sub Việt | Thuyết Minh} Võ Sĩ Báo Thù https://www.fshare.vn/folder/4Y94IWSZDJBO
 11. L

  Phantom Thread 2017 1080p Blu-ray Remux AVC DTS-HD MA 7.1-HDT ~ Bóng Ma Sợi Chỉ

  Phantom Thread 2017 1080p Blu-ray Remux AVC DTS-HD MA 7.1-HDT {Sub Việt Mux Sẵn} Bóng Ma Sợi Chỉ https://www.fshare.vn/file/KDSK9CLODLIK
 12. L

  Along with the Gods The Two Worlds 2017 ViE 1080p BluRay DTS x264-HDT ~ Thử Thách Thần Chết

  A Along with the Gods The Two Worlds 2017 ViE 1080p BluRay DTS x264-MTeam {Thuyết Minh} Thử Thách Thần Chết: Giữa Hai Thế Giới https://www.fshare.vn/folder/WOEOZO49M5JY
 13. L

  Along with the Gods The Two Worlds 2017 ViE 720p BluRay DTS x264-HDT ~ Thử Thách Thần Chết

  Along with the Gods The Two Worlds 2017 ViE 720p BluRay DD5.1 x264-MTeam {Thuyết Minh} Thử Thách Thần Chết: Giữa Hai Thế Giới https://www.fshare.vn/file/Z8UE452KEZKK
 14. L

  Along with the Gods The Two Worlds 2017 1080p BluRay DTS x264-HDT ~ Thử Thách Thần Chết

  Along with the Gods The Two Worlds 2017 1080p BluRay DTS x264-MTeam {Sub Việt} Thử Thách Thần Chết: Giữa Hai Thế Giới https://www.fshare.vn/folder/J16JYVBLSY5I https://www.fshare.vn/folder/WOEOZO49M5JY
 15. L

  The Commuter 2018 720p BluRay DTS x264-HDT ~ Hành Khách Bí Ẩn

  The Commuter 2018 720p BluRay DTS x264-CHD {Sub Việt} Hành Khách Bí Ẩn https://www.fshare.vn/folder/WOEOZO49M5JY
 16. L

  Bomb City 2017 1080p BluRay DTS-HD MA 5.1 x264-HDT ~ Thành Phố Bom

  Bomb City 2017 1080p BluRay DTS-HD MA 5.1 x264-MTeam {Internal} Thành Phố Bom https://www.fshare.vn/folder/MJJR1IAJL3D9 https://www.fshare.vn/file/SPX96SAOA4GP
 17. L

  The Post 2017 720p BluRay DTS-ES x264-HDT ~ Bí Mật Sau Bài Báo

  The Post 2017 720p BluRay DTS-ES x264-MTeam {Internal} Bí Mật Sau Bài Báo https://www.fshare.vn/folder/WOEOZO49M5JY
 18. L

  Bomb City 2017 1080p BluRay DTS-HD MA 5.1 x264-HDT ~ Thành Phố Bom

  Bomb City 2017 1080p BluRay DTS-HD MA 5.1 x264-MTeam {Internal} Thành Phố Bom https://www.fshare.vn/folder/MJJR1IAJL3D9
 19. L

  The Tribes of Palos Verdes 2017 1080p BluRay DTS x264-HDT ~ Bộ Lạc Của Palos Verdes

  The Tribes of Palos Verdes 2017 1080p BluRay DTS-HD MA 5.1 x264-MTeam {Internal} Bộ Lạc Của Palos Verdes https://www.fshare.vn/folder/GY8ZYJL5LBFZ
 20. L

  The Post 2017 1080p BluRay DTS-HD MA 7.1 x264-HDT ~ Bí Mật Sau Bài Báo

  The Post 2017 1080p BluRay DTS-ES x264-GECKOS {Scene} Bí Mật Sau Bài Báo https://www.fshare.vn/folder/P3YEREFOUWPL
Top