dts

 1. L

  Delinquent 2018-720p BluRay DTS x264-CHD ~ Lỗi Lầm

  Delinquent 2018-720p BluRay DTS x264-CHD ~ Lỗi Lầm Delinquent 2018-720p BluRay DTS x264-CHD ~ Lỗi Lầm https://www.fshare.vn/file/CBCGW159OCEP
 2. L

  Mary Shelley 2017-720p BluRay DTS x264-AMIABLE ~ Mối Tình Cô Mary Shelley

  Mary Shelley 2017-720p BluRay DTS x264-AMIABLE ~ Mối Tình Cô Mary Shelley Mary Shelley 2017-720p BluRay DTS x264-AMIABLE ~ Mối Tình Cô Mary Shelley https://www.fshare.vn/folder/O31P7M7WNBCI
 3. L

  Dans la brume 2018 720p BluRay DTS x264-HDS~ Màn Sương Chết

  Dans la brume 2018 720p BluRay DTS x264-HDS~ Màn Sương Chết Dans la brume 2018 720p BluRay DTS x264-HDS~ Màn Sương Chết https://www.fshare.vn/file/42P32Q8M93FJ Dans la brume 2018 1080p BluRay DTS x264-HDS~ Màn Sương Chết...
 4. L

  Bad Samaritan 2018 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 5.1-MT ~ Tội Ác Trong Căn Nhà

  Bad Samaritan 2018 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 5.1-MT ~ Tội Ác Trong Căn Nhà Bad Samaritan 2018 1080p Blu-ray AVC DTS-HD MA 5.1-MT ~ Tội Ác Trong Căn Nhà https://www.fshare.vn/folder/F8IL83GSAQNR Bad Samaritan 2018-1080p BluRay DTS...
 5. L

  Dans la brume 2018 1080p BluRay DTS x264-HDS~ Màn Sương Chết

  Dans la brume 2018 1080p BluRay DTS x264-HDS~ Màn Sương Chết Dans la brume 2018 1080p BluRay DTS x264-HDS~ Màn Sương Chết https://www.fshare.vn/file/4OTTFC4AU72G Dans la brume 2018 720p BluRay DTS x264-HDS~ Màn Sương Chết...
 6. L

  Superfly 2018-720p BluRay DTS x264 ~ Vét Cú Chót

  Superfly 2018-720p BluRay DTS x264 ~ Vét Cú Chót Superfly 2018-720p BluRay DTS x264 ~ Vét Cú Chót https://www.fshare.vn/folder/Q5662H1ENSSB
 7. L

  Raazi 2018 BluRay 720p DTS x264-HDS~ Nữ Điệp Viên

  Raazi 2018 BluRay 720p DTS x264-HDS~ Nữ Điệp Viên Raazi 2018 BluRay 720p DTS x264-HDS~ Nữ Điệp Viên https://www.fshare.vn/file/5BXIFEDGTHOO Raazi 2018 BluRay 1080p DTS x264-CHD ~ Nữ Điệp Viên https://www.fshare.vn/folder/94J5R4ZDLKQT
 8. L

  Billionaire Boys Club 2018 Bluray 1080p DTS x264-CHD ~ Hội Công Tử Bạc Tỷ

  Billionaire Boys Club 2018 Bluray 1080p DTS x264-CHD ~ Hội Công Tử Bạc Tỷ Billionaire Boys Club 2018 Bluray 1080p DTS x264-CHD ~ Hội Công Tử Bạc Tỷ https://www.fshare.vn/folder/YVAJL3C7MCKK
 9. L

  Bad Samaritan 2018-720p BluRay DTS x264-MT ~ Tội Ác Trong Căn nhà

  Bad Samaritan 2018-720p BluRay DTS x264-MT ~ Tội Ác Trong Căn nhà Bad Samaritan 2018-720p BluRay DTS x264-MT ~ Tội Ác Trong Căn nhà https://www.fshare.vn/folder/YVAJL3C7MCKK Bad Samaritan 2018-1080p BluRay DTS x264-MT ~ Tội Ác Trong...
 10. L

  Dans la brume 2018 720p BluRay DTS x264-HDS~ Màn Sương Chết

  Dans la brume 2018 720p BluRay DTS x264-HDS~ Màn Sương Chết Dans la brume 2018 720p BluRay DTS x264-HDS~ Màn Sương Chết https://www.fshare.vn/file/42P32Q8M93FJ Dans la brume 2018 1080p BluRay DTS x264-HDS~ Màn Sương Chết...
 11. L

  Siberia 2018 BluRay 1080p AVC DTS-HD MA5.1-CHDBits ~ Cuộc Chiến Kim Cương Xanh

  Siberia 2018 BluRay 1080p AVC DTS-HD MA5.1-CHDBits ~ Cuộc Chiến Kim Cương Xanh Siberia 2018 BluRay 1080p AVC DTS-HD MA5.1-CHDBits ~ Cuộc Chiến Kim Cương Xanh https://www.fshare.vn/file/N1V3J4MMXKRT Siberia 2018-1080p BluRay DD5.1...
 12. L

  Solo: A Star Wars Story 2018 720p BluRay DTS x264-HDChina ~ Star Wars Ngoại Truyện

  Solo: A Star Wars Story 2018 720p BluRay DTS x264-HDChina Star Wars Ngoại Truyện Solo: A Star Wars Story 2018 720p BluRay DTS x264-HDChina Star Wars Ngoại Truyện https://www.fshare.vn/file/HOSNLOGVUBRM Solo: A Star Wars Story 2018 1080p BluRay...
 13. L

  Solo A Star Wars Story 2018 BluRay 1080p AVC DTS-HD MA7.1-CHDBits

  Solo A Star Wars Story 2018 BluRay 1080p AVC DTS-HD MA7.1-CHDBits ~ Star Wars Ngoại Truyện Solo A Star Wars Story 2018 BluRay 1080p AVC DTS-HD MA7.1-CHDBits ~ Star Wars Ngoại Truyện https://www.fshare.vn/file/9ZXG53Q8M6PS Solo: A Star Wars Story 2018...
 14. L

  Jurassic World Fallen Kingdom 2018 BluRay 1080p AVC DTS-HD MA7.1-CHDBits~ Thế Giới Khủng Lo

  Jurassic World Fallen Kingdom 2018 BluRay 1080p AVC DTS-HD MA7.1-CHDBits ~ Thế Giới Khủng Long 2 Jurassic World Fallen Kingdom 2018 BluRay 1080p AVC DTS-HD MA7.1-CHDBits https://www.fshare.vn/file/US65WXM233SJZ37 Jurassic World Fallen...
 15. L

  Hereditary 2018 720p BluRay DTS x264-GECKOS ~ Dòng Máu Bị Nguyền Rủa

  Hereditary 2018 720p BluRay DTS x264-GECKOS ~ Dòng Máu Bị Nguyền Rủa Hereditary 2018 720p BluRay DTS x264-GECKOS https://www.fshare.vn/folder/7GEB6K4LCNZQ Hereditary 2018 BluRay 1080p AVC DTS-HD MA5.1-CHDBits ~ Dòng Máu Bị Nguyền Rủa...
 16. L

  Jurassic World Fallen Kingdom 2018 BluRay REMUX 1080p AVC DTS-HD MA7.1~ Thế Giới Khủng Long

  Jurassic World Fallen Kingdom 2018 BluRay REMUX 1080p AVC DTS-HD MA7.1 ~ Thế Giới Khủng Long 2 Jurassic World Fallen Kingdom 2018 BluRay REMUX 1080p AVC DTS-HD MA7.1 https://www.fshare.vn/file/I62I4R9M5J2D Jurassic World: Fallen Kingdom 2018...
 17. L

  Hereditary 2018 BluRay 1080p AVC DTS-HD MA5.1-CHDBits ~ Dòng Máu Bị Nguyền Rủa

  Hereditary 2018 BluRay 1080p AVC DTS-HD MA5.1-CHDBits ~ Dòng Máu Bị Nguyền Rủa Hereditary 2018 BluRay 1080p AVC DTS-HD MA5.1-CHDBits ~ Dòng Máu Bị Nguyền Rủa https://www.fshare.vn/file/GR53RDAYSTFC5HO
 18. L

  Silencer 2018- 1080p BluRay DTS x264-CHD ~ Đáp Trả

  Silencer 2018- 1080p BluRay DTS x264-CHD ~ Đáp Trả Silencer 2018- 1080p BluRay DTS x264-CHD ~ Đáp Trả https://www.fshare.vn/folder/3X5OQEHZ9131 Silencer 2018- 720p BluRay DTS x264-CHD ~ Đáp Trả https://www.fshare.vn/file/ZA5J3HXZU2EJ
 19. L

  Solo: A Star Wars Story 2018 1080p BluRay DTS x264-HDChina ~ Star Wars Ngoại Truyện

  Solo: A Star Wars Story 2018 1080p BluRay DTS x264-HDChina Star Wars Ngoại Truyện Solo: A Star Wars Story 2018 1080p BluRay DTS x264-HDChina Star Wars Ngoại Truyện https://www.fshare.vn/folder/4Y94IWSZDJBO Solo: A Star Wars Story 2018 720p...
 20. L

  Jurassic World: Fallen Kingdom 2018 720p BluRay DTS x264-HDChina~ Thế Giới Khủng Long 2

  Jurassic World: Fallen Kingdom 2018 720p BluRay DTS x264-HDChina~ Thế Giới Khủng Long 2 Jurassic World: Fallen Kingdom 2018 720p BluRay DTS x264-HDChina~ Thế Giới Khủng Long 2 https://www.fshare.vn/file/U3NO7NESK5OP8RW Jurassic...
Top