Kết quả tìm kiếm

  1. O

    Phiên khúc mùa đông...

    Steel Own - có ai biết bọn này không nhỉ ... http://www.youtube.com/v/8zGQUUMTzpg Trong quan tài buồn hồn nghe thêm trống vắng. Tóc chưa xanh một lần nhưng tim nghe đã thương thân. Trong cơn gọi hồn đời nghe xa xôi lắm. Gót chân đi chưa mòn đường tình nay đã phai dần. :Ma (73):
Top