Ký hiệu các biểu tượng cảm xúc

Image Tiêu đề Text
:)
Smile
:) :-) (:
;)
Wink
;)
:(
Frown
:(
:mad:
Mad
:mad: >:( :@
:confused:
Confused
:confused:
:cool:
Cool
:cool: 8-)
:p
Stick Out Tongue
:p :P :-p :-P
:D
Big Grin
:D
:eek:
Eek!
:eek: :o
:oops:
Oops!
:oops:
:rolleyes:
Roll Eyes
:rolleyes:
o_O
Er... what?
o_O O_o o.O O.o
:Khi (22):
Khi (22)
:Khi (22):
:Khi (19):
Khi (19)
:Khi (19):
:Ma (3):
Ma (3)
:Ma (3):
:Ma (26):
Ma (26)
:Ma (26):
:Ma (77):
Ma (77)
:Ma (77):
:Khi (76):
Khi (76)
:Khi (76):
:Ma (35):
Ma (35)
:Ma (35):
:Khi (6):
Khi (6)
:Khi (6):
:Ma (62):
Ma (62)
:Ma (62):
:Ma (40):
Ma (40)
:Ma (40):
:Khi (79):
Khi (79)
:Khi (79):
:Ma (50):
Ma (50)
:Ma (50):
:Khi (18):
Khi (18)
:Khi (18):
:Khi (83):
Khi (83)
:Khi (83):
:Ma (20):
Ma (20)
:Ma (20):
:Khi (74):
Khi (74)
:Khi (74):
:Ma (28):
Ma (28)
:Ma (28):
:Khi (27):
Khi (27)
:Khi (27):
:Ma (69):
Ma (69)
:Ma (69):
:Khi (78):
Khi (78)
:Khi (78):
:Khi (26):
Khi (26)
:Khi (26):
:Ma (21):
Ma (21)
:Ma (21):
:Ma (68):
Ma (68)
:Ma (68):
:Ma (27):
Ma (27)
:Ma (27):
:Ma (55):
Ma (55)
:Ma (55):
:Ma (57):
Ma (57)
:Ma (57):
:Khi (49):
Khi (49)
:Khi (49):
:Ma (79):
Ma (79)
:Ma (79):
:Khi (53):
Khi (53)
:Khi (53):
:Ma (67):
Ma (67)
:Ma (67):
:Ma (6):
Ma (6)
:Ma (6):
:Khi (4):
Khi (4)
:Khi (4):
:Khi (7):
Khi (7)
:Khi (7):
:Khi (20):
Khi (20)
:Khi (20):
:Khi (28):
Khi (28)
:Khi (28):
:Ma (4):
Ma (4)
:Ma (4):
:Ma (64):
Ma (64)
:Ma (64):
:Khi (65):
Khi (65)
:Khi (65):
:Khi (69):
Khi (69)
:Khi (69):
:Ma (33):
Ma (33)
:Ma (33):
:Ma (44):
Ma (44)
:Ma (44):
:Ma (1):
Ma (1)
:Ma (1):
:Khi (29):
Khi (29)
:Khi (29):
:Khi (16):
Khi (16)
:Khi (16):
:Khi (51):
Khi (51)
:Khi (51):
:Ma (15):
Ma (15)
:Ma (15):
:Ma (43):
Ma (43)
:Ma (43):
:Khi (32):
Khi (32)
:Khi (32):
:Ma (58):
Ma (58)
:Ma (58):
:Ma (5):
Ma (5)
:Ma (5):
:Khi (71):
Khi (71)
:Khi (71):
:Ma (47):
Ma (47)
:Ma (47):
:Khi (34):
Khi (34)
:Khi (34):
:Khi (11):
Khi (11)
:Khi (11):
:Khi (36):
Khi (36)
:Khi (36):
:Ma (86):
Ma (86)
:Ma (86):
:Ma (17):
Ma (17)
:Ma (17):
:Khi (80):
Khi (80)
:Khi (80):
:Khi (38):
Khi (38)
:Khi (38):
:Khi (52):
Khi (52)
:Khi (52):
:Ma (71):
Ma (71)
:Ma (71):
:Khi (66):
Khi (66)
:Khi (66):
:Khi (17):
Khi (17)
:Khi (17):
:Ma (37):
Ma (37)
:Ma (37):
:Khi (64):
Khi (64)
:Khi (64):
:Ma (18):
Ma (18)
:Ma (18):
:Khi (56):
Khi (56)
:Khi (56):
:Ma (74):
Ma (74)
:Ma (74):
:Ma (56):
Ma (56)
:Ma (56):
:Khi (41):
Khi (41)
:Khi (41):
:Khi (3):
Khi (3)
:Khi (3):
:Khi (1):
Khi (1)
:Khi (1):
:Khi (39):
Khi (39)
:Khi (39):
:Khi (73):
Khi (73)
:Khi (73):
:Khi (60):
Khi (60)
:Khi (60):
:Ma (75):
Ma (75)
:Ma (75):
:Ma (10):
Ma (10)
:Ma (10):
:Khi (21):
Khi (21)
:Khi (21):
:Khi (2):
Khi (2)
:Khi (2):
:Ma (70):
Ma (70)
:Ma (70):
:Ma (80):
Ma (80)
:Ma (80):
:Khi (12):
Khi (12)
:Khi (12):
:Ma (45):
Ma (45)
:Ma (45):
:Khi (5):
Khi (5)
:Khi (5):
:Ma (23):
Ma (23)
:Ma (23):
:Ma (14):
Ma (14)
:Ma (14):
:Ma (66):
Ma (66)
:Ma (66):
:Khi (31):
Khi (31)
:Khi (31):
:Ma (32):
Ma (32)
:Ma (32):
:Ma (9):
Ma (9)
:Ma (9):
:Khi (25):
Khi (25)
:Khi (25):
:Ma (25):
Ma (25)
:Ma (25):
:Khi (81):
Khi (81)
:Khi (81):
:Khi (50):
Khi (50)
:Khi (50):
:Khi (67):
Khi (67)
:Khi (67):
:Khi (82):
Khi (82)
:Khi (82):
:Khi (63):
Khi (63)
:Khi (63):
:Ma (81):
Ma (81)
:Ma (81):
:Ma (29):
Ma (29)
:Ma (29):
:Khi (72):
Khi (72)
:Khi (72):
:Ma (88):
Ma (88)
:Ma (88):
:Ma (89):
Ma (89)
:Ma (89):
:Khi (68):
Khi (68)
:Khi (68):
:Khi (70):
Khi (70)
:Khi (70):
:Ma (76):
Ma (76)
:Ma (76):
:Khi (10):
Khi (10)
:Khi (10):
:Khi (58):
Khi (58)
:Khi (58):
:Khi (30):
Khi (30)
:Khi (30):
:Ma (73):
Ma (73)
:Ma (73):
:Khi (62):
Khi (62)
:Khi (62):
:Khi (59):
Khi (59)
:Khi (59):
:Khi (33):
Khi (33)
:Khi (33):
:Ma (16):
Ma (16)
:Ma (16):
:Khi (45):
Khi (45)
:Khi (45):
:Ma (19):
Ma (19)
:Ma (19):
:Ma (39):
Ma (39)
:Ma (39):
:Ma (12):
Ma (12)
:Ma (12):
:Ma (63):
Ma (63)
:Ma (63):
:Khi (14):
Khi (14)
:Khi (14):
:Ma (13):
Ma (13)
:Ma (13):
:Khi (61):
Khi (61)
:Khi (61):
:Ma (8):
Ma (8)
:Ma (8):
:Ma (11):
Ma (11)
:Ma (11):
:Ma (85):
Ma (85)
:Ma (85):
:Khi (35):
Khi (35)
:Khi (35):
:Ma (52):
Ma (52)
:Ma (52):
:Khi (44):
Khi (44)
:Khi (44):
:Khi (46):
Khi (46)
:Khi (46):
:Khi (84):
Khi (84)
:Khi (84):
:Khi (43):
Khi (43)
:Khi (43):
:Khi (57):
Khi (57)
:Khi (57):
:Ma (38):
Ma (38)
:Ma (38):
:Ma (83):
Ma (83)
:Ma (83):
:Ma (60):
Ma (60)
:Ma (60):
:Ma (82):
Ma (82)
:Ma (82):
:Ma (78):
Ma (78)
:Ma (78):
:Ma (36):
Ma (36)
:Ma (36):
:Khi (13):
Khi (13)
:Khi (13):
:Ma (84):
Ma (84)
:Ma (84):
:Khi (55):
Khi (55)
:Khi (55):
:Khi (15):
Khi (15)
:Khi (15):
:Ma (41):
Ma (41)
:Ma (41):
:Khi (8):
Khi (8)
:Khi (8):
:Ma (87):
Ma (87)
:Ma (87):
:Ma (46):
Ma (46)
:Ma (46):
:Khi (42):
Khi (42)
:Khi (42):
:Ma (54):
Ma (54)
:Ma (54):
:Khi (24):
Khi (24)
:Khi (24):
:Khi (9):
Khi (9)
:Khi (9):
:Ma (2):
Ma (2)
:Ma (2):
:Khi (75):
Khi (75)
:Khi (75):
:Ma (51):
Ma (51)
:Ma (51):
:Ma (61):
Ma (61)
:Ma (61):
:Ma (7):
Ma (7)
:Ma (7):
:Khi (40):
Khi (40)
:Khi (40):
:Khi (23):
Khi (23)
:Khi (23):
:Ma (72):
Ma (72)
:Ma (72):
:Ma (31):
Ma (31)
:Ma (31):
:Ma (59):
Ma (59)
:Ma (59):
:Ma (34):
Ma (34)
:Ma (34):
:Khi (77):
Khi (77)
:Khi (77):
:Ma (24):
Ma (24)
:Ma (24):
:Khi (47):
Khi (47)
:Khi (47):
:Ma (30):
Ma (30)
:Ma (30):
:Ma (22):
Ma (22)
:Ma (22):
:Ma (65):
Ma (65)
:Ma (65):
:Khi (37):
Khi (37)
:Khi (37):
:Khi (54):
Khi (54)
:Khi (54):
:Khi (48):
Khi (48)
:Khi (48):
:Neutral-Yawn:
Neutral-Yawn
:Neutral-Yawn:
:Laughing-High:
Laughing-High
:Laughing-High:
:Amazed-Milk:
Amazed-Milk
:Amazed-Milk:
:Laughing-Pffttchhchhh:
Laughing-Pffttchhchhh
:Laughing-Pffttchhchhh:
:Malicious-TrollDad:
Malicious-TrollDad
:Malicious-TrollDad:
:Pleasure-OhhhYes:
Pleasure-OhhhYes
:Pleasure-OhhhYes:
:Angry-IAmDisappoint:
Angry-IAmDisappoint
:Angry-IAmDisappoint:
:Miscellaneous-Errg:
Miscellaneous-Errg
:Miscellaneous-Errg:
:Happy-Ok:
Happy-Ok
:Happy-Ok:
:Victorious-FuckYeah:
Victorious-FuckYeah
:Victorious-FuckYeah:
:Sad-ForeverAlone:
Sad-ForeverAlone
:Sad-ForeverAlone:
:Angry-Drool:
Angry-Drool
:Angry-Drool:
:Actually-SadShadow:
Actually-SadShadow
:Actually-SadShadow:
:Malicious-SadMelvin:
Malicious-SadMelvin
:Malicious-SadMelvin:
:Miscellaneous-What:
Miscellaneous-What
:Miscellaneous-What:
:Victorious-ThatWay:
Victorious-ThatWay
:Victorious-ThatWay:
:Sad-Aw:
Sad-Aw
:Sad-Aw:
:Determined-Challenge:
Determined-Challenge
:Determined-Challenge:
:Cerealguy-CerealSpitting:
Cerealguy-CerealSpitting
:Cerealguy-CerealSpitting:
:Angry-Eyes:
Angry-Eyes
:Angry-Eyes:
:Amazed-surprised:
Amazed-surprised
:Amazed-surprised:
:Angry-Mom:
Angry-Mom
:Angry-Mom:
:pirate_2:
pirate_2
:pirate_2:
:Neutral-Occupied:
Neutral-Occupied
:Neutral-Occupied:
:Happy-Smile:
Happy-Smile
:Happy-Smile:
:Neutral-PokerFace:
Neutral-PokerFace
:Neutral-PokerFace:
:Neutral-Tongue:
Neutral-Tongue
:Neutral-Tongue:
:Pleasure-FemaleFap:
Pleasure-FemaleFap
:Pleasure-FemaleFap:
:Miscellaneous-OhGodRight:
Miscellaneous-OhGodRight
:Miscellaneous-OhGodRight:
:Laughing-FuckThatShitRight:
Laughing-FuckThatShitRight
:Laughing-FuckThatShitRight:
:Amazed-Wait:
Amazed-Wait
:Amazed-Wait:
:Rage-RageOmega:
Rage-RageOmega
:Rage-RageOmega:
:Miscellaneous-Confused:
Miscellaneous-Confused
:Miscellaneous-Confused:
:Neutral-BadPokerFace:
Neutral-BadPokerFace
:Neutral-BadPokerFace:
:Unofficial-GunRight:
Unofficial-GunRight
:Unofficial-GunRight:
:Determined-Hmm:
Determined-Hmm
:Determined-Hmm:
:Angry-YUNO:
Angry-YUNO
:Angry-YUNO:
:Rage-RageExtreme:
Rage-RageExtreme
:Rage-RageExtreme:
:Malicious-Grinch:
Malicious-Grinch
:Malicious-Grinch:
:Malicious-GayTroll:
Malicious-GayTroll
:Malicious-GayTroll:
:Rage-CanadianRage:
Rage-CanadianRage
:Rage-CanadianRage:
:Malicious-GrannyTroll:
Malicious-GrannyTroll
:Malicious-GrannyTroll:
:Happy-HatersGonnaHate:
Happy-HatersGonnaHate
:Happy-HatersGonnaHate:
:Happy-Satisfied:
Happy-Satisfied
:Happy-Satisfied:
:Pleasure-DogSweetJesus:
Pleasure-DogSweetJesus
:Pleasure-DogSweetJesus:
:Determined-ConflictingEmotions:
Determined-ConflictingEmotions
:Determined-ConflictingEmotions:
:pidgin:
pidgin
:pidgin:
:Cerealguy-CerealGuySquint:
Cerealguy-CerealGuySquint
:Cerealguy-CerealGuySquint:
:Miscellaneous-TrueStory:
Miscellaneous-TrueStory
:Miscellaneous-TrueStory:
:Happy-Perfect:
Happy-Perfect
:Happy-Perfect:
:Victorious-FuckYeahWords:
Victorious-FuckYeahWords
:Victorious-FuckYeahWords:
:Neutral-Wat:
Neutral-Wat
:Neutral-Wat:
:Sad-Numb:
Sad-Numb
:Sad-Numb:
:Victorious-CloseEnough:
Victorious-CloseEnough
:Victorious-CloseEnough:
:Sad-Okay:
Sad-Okay
:Sad-Okay:
:Victorious-MelvinFuckYeah:
Victorious-MelvinFuckYeah
:Victorious-MelvinFuckYeah:
:Stupidity-RetardDog:
Stupidity-RetardDog
:Stupidity-RetardDog:
:Rage-RageNuclear:
Rage-RageNuclear
:Rage-RageNuclear:
:Neutral-Beh:
Neutral-Beh
:Neutral-Beh:
:Malicious-Douchebag:
Malicious-Douchebag
:Malicious-Douchebag:
:Malicious-EvilSmile:
Malicious-EvilSmile
:Malicious-EvilSmile:
:Rage-RageQuiet:
Rage-RageQuiet
:Rage-RageQuiet:
:Laughing-AwwwYea:
Laughing-AwwwYea
:Laughing-AwwwYea:
:Miscellaneous-Busted:
Miscellaneous-Busted
:Miscellaneous-Busted:
:Happy-ForeverAloneExcited:
Happy-ForeverAloneExcited
:Happy-ForeverAloneExcited:
:Malicious-TrollDadJump:
Malicious-TrollDadJump
:Malicious-TrollDadJump:
:Malicious-DevilTroll:
Malicious-DevilTroll
:Malicious-DevilTroll:
:Miscellaneous-Drunk:
Miscellaneous-Drunk
:Miscellaneous-Drunk:
:Pleasure-Gonnafuckthattaco:
Pleasure-Gonnafuckthattaco
:Pleasure-Gonnafuckthattaco:
:Amazed-RageBlank:
Amazed-RageBlank
:Amazed-RageBlank:
:Miscellaneous-EpicFailGuy:
Miscellaneous-EpicFailGuy
:Miscellaneous-EpicFailGuy:
:Laughing-AintThatSomeShit:
Laughing-AintThatSomeShit
:Laughing-AintThatSomeShit:
:Pleasure-NoMeGusta:
Pleasure-NoMeGusta
:Pleasure-NoMeGusta:
:Cerealguy-CerealGuy:
Cerealguy-CerealGuy
:Cerealguy-CerealGuy:
:Happy-Grandma:
Happy-Grandma
:Happy-Grandma:
:Malicious-ILied:
Malicious-ILied
:Malicious-ILied:
:Stupidity-SeriouslyChan:
Stupidity-SeriouslyChan
:Stupidity-SeriouslyChan:
:Angry-No:
Angry-No
:Angry-No:
:Sad-OhNo:
Sad-OhNo
:Sad-OhNo:
:Amazed-SurprisedWideOpenMouth:
Amazed-SurprisedWideOpenMouth
:Amazed-SurprisedWideOpenMouth:
:Neutral-Dazed:
Neutral-Dazed
:Neutral-Dazed:
:Malicious-Troll:
Malicious-Troll
:Malicious-Troll:
:Malicious-TrollDadMonocle:
Malicious-TrollDadMonocle
:Malicious-TrollDadMonocle:
:Miscellaneous-OhGod:
Miscellaneous-OhGod
:Miscellaneous-OhGod:
:Unofficial-GunLeft:
Unofficial-GunLeft
:Unofficial-GunLeft:
:Rage-RageClassic:
Rage-RageClassic
:Rage-RageClassic:
:Stupidity-AreYouKiddingMe:
Stupidity-AreYouKiddingMe
:Stupidity-AreYouKiddingMe:
:Rage-RageLion:
Rage-RageLion
:Rage-RageLion:
:Pleasure-FapFap:
Pleasure-FapFap
:Pleasure-FapFap:
:Victorious-FreddieMercury:
Victorious-FreddieMercury
:Victorious-FreddieMercury:
:Angry-Look:
Angry-Look
:Angry-Look:
:Angry-Shaking:
Angry-Shaking
:Angry-Shaking:
:Pleasure-MeGustaPerfect:
Pleasure-MeGustaPerfect
:Pleasure-MeGustaPerfect:
:Sad-AwMan:
Sad-AwMan
:Sad-AwMan:
:Determined-ItsTime:
Determined-ItsTime
:Determined-ItsTime:
:Neutral-PokerFaceThick:
Neutral-PokerFaceThick
:Neutral-PokerFaceThick:
:Angry-Uhm:
Angry-Uhm
:Angry-Uhm:
:Angry-Stare:
Angry-Stare
:Angry-Stare:
:Neutral-DudeComeOnSmile:
Neutral-DudeComeOnSmile
:Neutral-DudeComeOnSmile:
:Amazed-Gasp:
Amazed-Gasp
:Amazed-Gasp:
:Determined-CrazyConcentrateSweat:
Determined-CrazyConcentrateSweat
:Determined-CrazyConcentrateSweat:
:Malicious-ProblemGuy:
Malicious-ProblemGuy
:Malicious-ProblemGuy:
:Stupidity-TheFuck:
Stupidity-TheFuck
:Stupidity-TheFuck:
:Cerealguy-BeerGuy:
Cerealguy-BeerGuy
:Cerealguy-BeerGuy:
:Neutral-Straight:
Neutral-Straight
:Neutral-Straight:
:Stupidity-TheFuckFemale:
Stupidity-TheFuckFemale
:Stupidity-TheFuckFemale:
:Malicious-SadTroll:
Malicious-SadTroll
:Malicious-SadTroll:
:Miscellaneous-ThrowUpInMouth:
Miscellaneous-ThrowUpInMouth
:Miscellaneous-ThrowUpInMouth:
:Sad-Sad:
Sad-Sad
:Sad-Sad:
:Amazed-Moonshot:
Amazed-Moonshot
:Amazed-Moonshot:
:Miscellaneous-YouthfulFear:
Miscellaneous-YouthfulFear
:Miscellaneous-YouthfulFear:
:Miscellaneous-Nothingtodohere:
Miscellaneous-Nothingtodohere
:Miscellaneous-Nothingtodohere:
:Pleasure-SweetJesusFace:
Pleasure-SweetJesusFace
:Pleasure-SweetJesusFace:
:Happy-Happy:
Happy-Happy
:Happy-Happy:
:Cerealguy-NewspaperGuy:
Cerealguy-NewspaperGuy
:Cerealguy-NewspaperGuy:
:Neutral-ThingsWentOkay:
Neutral-ThingsWentOkay
:Neutral-ThingsWentOkay:
:Neutral-Dude:
Neutral-Dude
:Neutral-Dude:
:Malicious-RageHappy:
Malicious-RageHappy
:Malicious-RageHappy:
:Happy-Hehheh:
Happy-Hehheh
:Happy-Hehheh:
:Laughing-Pft:
Laughing-Pft
:Laughing-Pft:
:Rage-Fuu:
Rage-Fuu
:Rage-Fuu:
:Laughing-LOL:
Laughing-LOL
:Laughing-LOL:
:Pleasure-MeGustaMuchoCreepy:
Pleasure-MeGustaMuchoCreepy
:Pleasure-MeGustaMuchoCreepy:
:Miscellaneous-GrandmaShit:
Miscellaneous-GrandmaShit
:Miscellaneous-GrandmaShit:
:Sad-Cry:
Sad-Cry
:Sad-Cry:
:Pleasure-MeGusta:
Pleasure-MeGusta
:Pleasure-MeGusta:
:Neutral-RichFu:
Neutral-RichFu
:Neutral-RichFu:
:Trollicons:
Trollicons
:Trollicons:
:Victorious-GTFO:
Victorious-GTFO
:Victorious-GTFO:
:Malicious-TrollInsane:
Malicious-TrollInsane
:Malicious-TrollInsane:
:Malicious-TrollHot:
Malicious-TrollHot
:Malicious-TrollHot:
:Angry-SideMouth:
Angry-SideMouth
:Angry-SideMouth:
:Unofficial-Gropaga:
Unofficial-Gropaga
:Unofficial-Gropaga:
:Determined-Gah:
Determined-Gah
:Determined-Gah:
:Pleasure-ClassyFap:
Pleasure-ClassyFap
:Pleasure-ClassyFap:
:Actually-Actually:
Actually-Actually
:Actually-Actually:
:Actually-ItsNotOkay:
Actually-ItsNotOkay
:Actually-ItsNotOkay:
:Pleasure-SonMeGusta:
Pleasure-SonMeGusta
:Pleasure-SonMeGusta:
:Rage-Pig:
Rage-Pig
:Rage-Pig:
:Angry-WhatHaveYouDone:
Angry-WhatHaveYouDone
:Angry-WhatHaveYouDone:
:Amazed-NotBadObama:
Amazed-NotBadObama
:Amazed-NotBadObama:
:Laughing-LOL(NoText):
Laughing-LOL(NoText)
:Laughing-LOL(NoText):
:Stupidity-HerpDerp:
Stupidity-HerpDerp
:Stupidity-HerpDerp:
:Unofficial-PickleTime:
Unofficial-PickleTime
:Unofficial-PickleTime:
:Determined-ChallengeConsidered:
Determined-ChallengeConsidered
:Determined-ChallengeConsidered:
:transformer:
transformer
:transformer:
:Happy-Excited:
Happy-Excited
:Happy-Excited:
:Cerealguy-NewspaperGuyTear:
Cerealguy-NewspaperGuyTear
:Cerealguy-NewspaperGuyTear:
:Neutral-Wah:
Neutral-Wah
:Neutral-Wah:
:Angry-NotOkay:
Angry-NotOkay
:Angry-NotOkay:
:Malicious-Melvin:
Malicious-Melvin
:Malicious-Melvin:
:Happy-Win:
Happy-Win
:Happy-Win:
:Happy-EverythingWentBetterThanExpected:
Happy-EverythingWentBetterThanExpected
:Happy-EverythingWentBetterThanExpected:
:Laughing-FuckThatShit:
Laughing-FuckThatShit
:Laughing-FuckThatShit:
:Cerealguy-CerealGuyAngry:
Cerealguy-CerealGuyAngry
:Cerealguy-CerealGuyAngry:
:Determined-FuManchu:
Determined-FuManchu
:Determined-FuManchu:
:Amazed-DumbfoundedKid:
Amazed-DumbfoundedKid
:Amazed-DumbfoundedKid:
Top