ZingSpeed Mobile Hack 2020

webpzl

New Member
Xem hình ở đây
Hướng Dẫn Cài Đặt Game ZingSpeed Mobile Mod:
Tải về File Script Hack (LUA file)
Tải về ZingSpeed Mobile Hack (APK File)
Tải về VirtualApp
Tải về GameGuardian
– Bước 1 : Cài đặt 2 phần mềm VirtualApp và GameGuardian như bình thường và cài bản mod ZingSpeed Mobile ở phía dưới

– Bước 2 : Mở VirtualApp Pro, thêm Gameguardian và Game Zingspeed Mobile Mod

– Bước 3 : Bật Gameguardian để nó chạy nền

– Bước 4 : Vào Game Zingspeed Mobile sau đó mở Gameduardian để thu thập dữ liệu

– Bước 5 : Tìm nơi lưu trữ File hack đã tải để đọc File, nhấn Thi Hành (là file LUA mình để phía dưới các bạn tải về)

– Bước 6 : Nó sẽ load script hack và Hoàn tất, vào game và trải nghiệm
 
Top