Xem trước kết quả công thức của bạn trên các thiết bị Google Home Hub

tamtam12345

New Member
Google đã cập nhật công cụ kiểm tra kết quả phong phú để cho phép các nhà xuất bản công thức xem trước kết quả của công thức này trên màn hình thông minh bằng Google Assistant.
Bản thông báo. Nếu bạn đánh dấu công thức của bạn đủ điều kiện để được hướng dẫn với Google Assistant, giờ đây bạn có thể sử dụng Kiểm tra kết quả phong phú để xem trước kết quả của mình trên Google Home và màn hình thông minh, Google Google đã công bố .


Đọc thêm: https://ggmedia.biz/google-webmaster-tool-la-gi-khai-niem-va-loi-ich-khi-su-dung/

Làm thế nào nó hoạt động. Chuyển đến công cụ kiểm tra kết quả phong phú , cắm URL có đánh dấu công thức, sau đó nhấp vào tab Trợ lý trực tuyến ở phía bên trái và ở phía dưới, bạn có thể chọn xem trước trong Google Home Hub.

Tại sao chúng ta quan tâm. Khi nhiều người dùng truy cập các thiết bị Google Assistant của họ, bao gồm cả màn hình thông minh như Google Home Hub , điều quan trọng là phải hiểu cách đánh dấu công thức của bạn sẽ chuyển thành những gì người tìm kiếm sẽ thấy trên các màn hình này.

Tính năng xem trước này cung cấp cho bạn chỉ để bạn có thể điều chỉnh một cách chủ động hơn với kết quả phong phú của mình cho công thức nấu ăn. Các bạn có thể theo dõi thêm https://ggmedia.biz/textlink-la-gi-khai-niem-va-huong-dan-su-dung/ để theo dõi những bài đăng mới nhất! Chúc các bạn thành công!
 
Top