Web mới cần làm gì trong quá trình seo?

shinrai

New Member
Đối với website mới bạn nân làm những bước sau đây :
- tối ưu tốc độ load site
- Tối ưu url các page với nhau.
- Tối ưu hình ảnh và nội dung website
- Tối ưu phần dicription trong mỗi bài viết(phần mô tả ngắn gọn sau khi bài viết được in dẽ hiển thị trên gg, đảm bảo chứa từ khóa ).
- Kéo trafffic
- Đừng vội đi link khi chưa đảm bảo các yêu cầu trên.
xin hết đó là điều cần làm sau khi đi link các bạn sẽ đc index link nhanh và tập trung đi link và kéo traffic để có sự chuyển đổi các page tốt qua các kênh social, và text link.
>>> thủ thuật nhỏ mong các pro seoer ý kiến =))))
 
Top