VH_QuickShutdown v1.5.2

gamer33

Công Thần CTIT
Code:
What's new 1.5.2: Cập nhật BootLoader cho HD
Phần mềm Tắt màn hình, khởi động mềm (Reset PPC), Tắt nguồn... Bản nâng cấp Slide2Shutdown. Tốc độ xử lý cực nhanh hơn.
Hổ trợ tiếng Việt Nam

Hảy chọn ngôn ngữ "lang.vietnamese.txt"
[DOWNLOAD + PASS]http://www.mediafire.com/?d4y5tx6mpoc3ci3[/DOWNLOAD + PASS]
CTIT
 
Top