Tuyển tập ứng dụng hay cho windows mobile part 3

tranthaicantho

Công Thần CTIT
Phần mềm hỗ trợ chat


[DOWNLOAD + HIDE]http://www.mediafire.com/?n9mu00jw2yn[/DOWNLOAD + HIDE]


[DOWNLOAD + HIDE]http://www.mediafire.com/?dfx0bzkobxh[/DOWNLOAD + HIDE]


Quản lý cái PPC của mình


[DOWNLOAD + HIDE]http://www.mediafire.com/?b4mmu1ddff9[/DOWNLOAD + HIDE]


Thêm 1 phần mềm quản lý file Resco Explorer


[DOWNLOAD + HIDE]http://www.mediafire.com/?olbxzte0wwj[/DOWNLOAD + HIDE]


Đọc file Flashlite


[DOWNLOAD + HIDE]http://www.mediafire.com/?ihwmnlhwzw9[/DOWNLOAD + HIDE]


Xem TV trên PPC


[DOWNLOAD + HIDE]http://www.mediafire.com/?dnml1wb00xn[/DOWNLOAD + HIDE]


Yahoo Go !


[DOWNLOAD + HIDE]http://www.mediafire.com/?rzmmm5yzd0n[/DOWNLOAD + HIDE]


Backup Contact


[DOWNLOAD + HIDE]http://www.mediafire.com/?eyjtnxdhjm5[/DOWNLOAD + HIDE]


Bảo mật tin nhắn


[DOWNLOAD + HIDE]http://www.mediafire.com/?4t2efyiid1i[/DOWNLOAD + HIDE]


Đồng hồ thế giới


[DOWNLOAD + HIDE]http://www.mediafire.com/?d2qylyntwyz[/DOWNLOAD + HIDE]

Phone Suite 1.0


[DOWNLOAD + HIDE]http://www.mediafire.com/?tbwzmn0lkbn[/DOWNLOAD + HIDE]

Chuyển tất cả tin nhắn từ Sim sang điện thoại


[DOWNLOAD + HIDE]http://www.mediafire.com/?mtmzbytnmwj[/DOWNLOAD + HIDE]
 
Top