thiên bình - thiên yết và sư tử?!?

rongcon

Công Thần CTIT
Cho mình hỏi
mình thuộc cung: Thiên Bình - Thiên Yết và đang quen một ku là Sư Tử, thế 2 ng` có hợp không vậy>"<?
và có ai giúp mình tìm ra cách giữ chân Sư Tử lại được không? [vì mình ghét chia tay_ _"]
tks n` n`:x
 
Top