Thêm 1 bộ sưu tập theme cho S60v3 nè các bác.

Top