Ta Là Ma -Lũ cá đói(giao chỉ)

trizzle

New Member
[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?Ni9lZS82ZWUwNzFmYjM3OTM3ZDM4OWUzYTIwYTEyZjNhZTBhNi5cUIbaBmUsICDN8VGEgWeBMOgIG1hfEdpYW8gY2jhdUng4l8fDE[/FLASH]
Ngươi ăn chơi sao lại bị bắt vô đây?

(Cứu tôi với!Cứu cứu cứu tôi với!)

Ngươi không nghe,không tin lời họ nói hay sao?

(Không!Không biết!Tôi không,tôi không,không biết)

Ngươi vô đây thì không đường quay lại đâu!

(Tha cho tôi!Hãy tha!Hãy tha cho tôi)

Không! Không! Không! Ta không tha cho mi đâu!

(Xin hãy giúp!Hãy giúp!Hãy giúp cho tôi)

*******

Ta là MA chuyên đi bắt kẻ ăn chơi

Đứa lang thang,đứa lan man,đứa không nghe,không tin lời của ta

LÀ TA BẮT NGHE CHƯA!TA BẮT NGHE CHƯA!

Không tin lời ta!Không nghe lời ta!

BẮT NÓ VÔ ĐÂY

(Vô đây!Vô đây!Vô đây!)

Ngươi vô đây thì có mà nghe chưa?

NẾU KHÔNG TIN TA!NẾU KHÔNG NGHE TA

Ngươi sẽ bị kết liễu mà thôi!***

*******

A ở đây đâu mà nhà ngươi cứ rên?

SỐ PHẢI CHẾT!SỐ SỐ LÀ PHẢI CHẾT!

Ai ở đây đâu mà nhà ngươi cứ la?

NGƯƠI PHẢI CHÊT!SỐ NGƯƠI VẪN PHẢI CHẾT

Ơi!Ơi!Ơi Ta đọc kinh cho nhà ngươi

(Hù hà!Hù hà!Hù hà)

Không có ai thoát ra chỗ này được đâu

(Xin hãy giúp!Hãy giúp!Hãy giúp cho tôiiiiiiiiii.)

*** ****Chorus*******

N gư hãy đọc kinh đi!

Ngươi hãy đọc kinh đi!

Ngươi hãy đọc kinh đi!

Ngươi hãy đọc kinh đi!

Ta là MA!Ta luôn ta luôn là MA

Ta không tha!Ta luôn ta luôn không tha.

Không cho ra!Ta không,ta không cho ra.

Ta không tha!Ta không,ta không bao giờ tha!Ngươi không tin thì hãy làm vậy mà xem?

Nơi ngõ nào bàn tay ta cũng tìm tới

Người sẽ cười với giọng điệu khà khà

Ta lột lưỡi ngay khi ngươi nói bậy

TA SẼ TÌM! SẼ TÌM! SẼ TÌM THẤY NGƯƠI!

TA SẼ TÌM! SẼ TÌM! SẼ TÌM THẤY NGƯƠI!

TA PHẢI TÌM! PHẢI TÌM! PHẢI TÌM CHO RA ĐƯỢC NHÀ NGƯƠI
 
Top