tờ rơi đen trắng

Cloud_Strife

Công Thần CTIT
2 cái tờ rơi làm cho đứa bạn in đen trắng thui post lên cho nhìu bài .. đồng thời quảng cáo lun ai mún pm nhé hihi 
Top