Tổng Hợp Gần 2000 File Tài Liệu, Giáo Trình Lập Trinh C, C++ - Smith.N Studio!

PhuongSmith

New Member
Tổng Hợp Gần 2000 File Tài Liệu, Giáo Trình Lập Trinh C, C++ - Smith.N Studio! • E-Book: Tổng Hợp Gần 2000 File Tài Liệu, Giáo Trình Lập Trinh C, C++ - Smith.N Studio!
 • Tác giả: Nhiều tác giả
 • Ðịnh dạng: .PDF, .CHM, .HTML ...
 • Dung lượng: ~200MB
 • Upload: Smith Nguyen Studio.
 • Giới thiệu: Smith Nguyen Ebooks.
Ngôn ngữ lập trình C là một ngôn ngữ mệnh lệnh được phát triển từ đầu thập niên 1970 bởi Ken Thompson và Dennis Ritchie để dùng trong hệ điều hành UNIX. Từ dó, ngôn ngữ này đã lan rộng ra nhiều hệ điều hành khác và trở thành một những ngôn ngữ phổ dụng nhất. C là ngôn ngữ rất có hiệu quả và được ưa chuộng nhất để viết các phần mềm hệ thống, mặc dù nó cũng được dùng cho việc viết các ứng dụng. Ngoài ra, C cũng thường được dùng làm phương tiện giảng dạy trong khoa học máy tính mặc dù ngôn ngữ này không dược thiết kế dành cho người nhập môn.

Tổng quan
C là một ngôn ngữ lập trình tương đối nhỏ gọn vận hành gần với phần cứng và nó giống với ngôn ngữ Assembler hơn hầu hết các ngôn ngữ bậc cao. Hơn thế, C đôi khi được đánh giá như là "có khả năng di động", cho thấy sự khác nhau quan trọng giữa nó với ngôn ngữ bậc thấp như là Assembler, đó là việc mã C có thể được dịch và thi hành trong hầu hết các máy tính, hơn hẳn các ngôn ngữ hiện tại trong khi đó thì Assembler chỉ có thể chạy trong một số máy tính đặc biệt. Vì lý do này C được xem là ngôn ngữ bậc trung.
C đã được tạo ra với một mục tiêu là làm cho nó thuận tiện để viết các chương trình lớn với số lỗi ít hơn trong mẫu hình lập trình thủ tục mà lại không đặt gánh nặng lên vai người viết ra trình dịch C, là những người bề bộn với các đặc tả phức tạp của ngôn ngữ. Cuối cùng C có thêm những chức năng sau:
Một ngôn ngữ cốt lõi đơn giản, với các chức năng quan trọng chẳng hạn như là những hàm hay việc xử lý tập tin sẽ được cung cấp bởi các bộ thư viện các thủ tục.
Tập trung trên mẫu hình lập trình thủ tục, với các phương tiện lập trình theo kiểu cấu trúc.
Một hệ thống kiểu đơn giản nhằm loại bỏ nhiều phép toán không có ý nghĩa thực dụng.
Dùng ngôn ngữ tiền xử lý, tức là các câu lệnh tiền xử lý C, cho các nhiệm vụ như là định nghĩa các macro và hàm chứa nhiều tập tin mã nguồn (bằng cách dùng câu lệnh tiền xử lý dạng #include chẳng hạn).
Mức thấp của ngôn ngữ cho phép dùng tới bộ nhớ máy tính qua việc sử dụng kiểu dữ liệu pointer.
Số lượng từ khóa rất nhỏ gọn.
Các tham số được đưa vào các hàm bằng giá trị, không bằng địa chỉ.
Hàm các con trỏ cho phép hình thành một nền tảng ban đầu cho tính đóng và tính đa hình.
Hỗ trợ các bản ghi hay các kiểu dữ liệu kết hợp do người dùng từ khóa định nghĩa struct cho phép các dữ liệu liên hệ nhau có thể được tập hợp lại và được điều chỉnh như là toàn bộ.
Một số chức năng khác mà C không có (hay còn thiếu) nhưng có thể tìm thấy ở các ngôn ngữ khác bao gồm:
An toàn kiểu,
Tự động Thu dọn rác,
Các lớp hay các đối tượng cùng với các ứng xử của chúng (xem thêm OOP),
Các hàm lồng nhau,
Lập trình tiêu bản hay Lập trình phổ dụng,
Quá tải và Quá tải toán tử,
Các hỗ trợ cho đa luồng, đa nhiệm và mạng.
Mặc dù C còn thiếu nhiều chức năng hữu ích nhưng lý do quan trọng để C được chấp nhận vì nó cho phép các trình dịch mới được tạo ra một cách nhanh chóng trên các nền tảng mới và vì nó cho phép người lập trình dễ kiểm soát được những gì mà chương trình (do họ viết) thực thi. Đây là điểm thường làm cho mã C chạy hiệu quả hơn các ngôn ngữ khác. Thường thì chỉ có ngôn ngữ ASM chỉnh bằng tay chạy nhanh hơn (ngôn ngữ C), bởi vì ASM kiểm soát được toàn bộ máy. Mặc dù vậy, với sự phát triển các trình dịch C, và với sự phức tạp của các CPU hiện đại, C đã dần thu nhỏ khoảng cách khác biệt về vận tốc này.
Một lý do nữa cho việc C được sử dụng rộng rãi và hiệu quả là do các trình dịch, các thư viện và các phần mềm thông dịch của các ngôn ngữ bậc cao khác lại thường được tạo nên từ C.
...

Trích Wikipedia: Đọc thêm tại đây

Khoảng gần 2000 file tài liệu:

Danh sách tài liệu:
 1. Bai Giang C++ - Smith.N Studio
 2. Bai Giang C++ Folder 2 - Smith.N
 3. Bai giang C++ Folder - Smith.N Studio
 4. Bai Giang CTDL Ly Thuyet Do Thi - Smith.N Studio
 5. Bai Giang Lap Trinh C - Smith.N Studio
 6. C++ Can Ban HTML Files - Smith.N Studio
 7. C++ Can Ban Va Nang Cao - Smith.N Studio
 8. C++ English Vesion - Smith.N Studio
 9. C++ Template Tieng Viet - Smith.N Studio
 10. Cau Truc Du Lieu C++ - Smith.N Studio
 11. Giao Trinh Giai Thuat Th.s Nguyen Van Linh - Smith.N Studio
 12. Giao Trinh Ky Thuat Lap Trinh Nang Cao DH Da Lat - Smith.N Studio
 13. Giao Trinh Lap Trinh C Can Ban Ha Noi Aptech - Smith.N Studio
 14. Giao Trinh Lap Trinh C for Winform - Smith.N Studio
 15. Giao Trinh Lap Trinh Huong Doi Tuong DH Da Nang - Smith.N Studio
 16. Giao Trinh Ngon Ngu Lap Trinh Th.s Nguyen Van Linh - Smith.N Studio
 17. Ky Thuat Lap Trinh - Smith.N Studio
 18. Lap trinh C - Smith.N Studio
 19. Lap Trinh C Aptech - Smith.N Ebooks
 20. Lap Trinh C Co Ban - Smith.N Studio
 21. Lap Trinh C DH Can Tho - Smith.N Studio
 22. Lap Trinh C Phan Dang Cau - Smith.N Studio
 23. Lap Trinh C Tren Windows - Smith.N Studio
 24. Lap trinh C_KSTN - Smith.N Studio
 25. Lap Trinh C++ - Smith.N Studio
 26. Lap Trinh HDT C++ - Smith.N Studio
 27. Lap Trinh Huong Doi Tuong - Smith.N Studio
 28. Lap trinh huong doi tuong CHM File - Smith.N Studio
 29. Lap Trinh Huong Doi Tuong Voi C++ - Smith.N Studio
 30. Lap Trinh Windows MFC Voi Visual.C++ - Smith.N Studio
 31. MSPress-Programming MS .NET Samples - Smith.N Studio
 32. MSPress-Programming_MS_.NET - Smith.N Studio
 33. Ngon ngu lap trinh C&C++ - Smith.N Studio
 34. Ngon Ngu Lap Trinh C++ HV BCVT - Smith.N Studio
 35. Object Oriented Programming Ansi C++ - Smith.N Studio
 36. OReilly .NET Framework Essentials - Smith.N Studio
 37. OReilly COM and .NET Component Services - Smith.N Studio
 38. Phong Cach Lap Trinh C++ - Smith.N Studio
 39. Programing microsoft Visual C++_book_htmlc_10 - Smith.N Studio
 40. Slide Lap Trinh Huong Doi Tuong C++ Ha Van Sang - Smith.N Studio
 41. Teach Yourself C++ in 21 Days - Secon edition - Smith.N Studio
 42. Teach Yourself Visual C++ 5 in 24 Hours - Smith.N Studio
 43. Teach Yourself Visual C++ 6 in 21 Days - Smith.N - Smith.N Studio
 44. Teach yourself Visual C++ 6.0 in 21 Days - Smith.N Studio
 45. Thiet Ke Do Hoa Dinh Huong Doi Tuong Voi C++ - Smith.N Studio
 46. Thuat Toan Va Giai Thuat 2 - Smith.N Studio
 47. Thuat Toan va Giai Thuat - Smith.N Studio
 48. Tong Quan Lap Trinh Can Ban - Smith.N Studio
 49. Tu hoc lap trinh chuyen sau visual basic.net trong 21 ngay - Smith.N Studio
 50. Tutorial C and C++ - Smith.N Studio
 51. Ung dung lap trinh C - Smith.N Studio
 52. UNIX va lap trinh C - Smith.N Studio
 53. Xay Dung Ung Dung Windows Voi C++ Toan Tap - Smith.N Studio
 54. ...

Trước khi nén file:


Sau khi đã nén file:

Download: Tổng Hợp Gần 2000 File Tài Liệu, Giáo Trình Lập Trinh C, C++ - Smith.N Studio!

Đọc một số tài liệu trực tiếp tại scribd:
Code:
[url=http://www.scribd.com/doc/76820216/Bai-Giang-Lap-Trinh-C-Smith-N-Studio]Bai Giang Lap Trinh C - Smith.N Studio[/url]
Code:
[url=http://www.scribd.com/doc/76820228/C-Can-Ban-Va-Nang-Cao-Smith-N-Studio]C++ Can Ban Va Nang Cao - Smith.N Studio[/url]
Code:
[url=http://www.scribd.com/doc/76820229/C-Template-Tieng-Viet-Smith-N-Studio]C++ Template Tieng Viet - Smith.N Studio[/url]
Code:
[url=http://www.scribd.com/doc/76820392/Giao-Trinh-Giai-Thuat-Th-s-Nguyen-Van-Linh-Smith-N-Studio]Giao Trinh Giai Thuat Th.s Nguyen Van Linh - Smith.N Studio[/url]
Code:
[url=http://www.scribd.com/doc/76820478/Giao-Trinh-Ky-Thuat-Lap-Trinh-Nang-Cao-DH-Da-Lat-Smith-N-Studio]Giao Trinh Ky Thuat Lap Trinh Nang Cao DH Da Lat - Smith.N Studio[/url]
Code:
[url=http://www.scribd.com/doc/76820684/Giao-Trinh-Lap-Trinh-C-Can-Ban-Ha-Noi-Aptech-Smith-N-Studio]Giao Trinh Lap Trinh C Can Ban Ha Noi Aptech - Smith.N Studio[/url]
Code:
[url=http://www.scribd.com/doc/76820755/Giao-Trinh-Lap-Trinh-C-for-Winform-Smith-N-Studio]Giao Trinh Lap Trinh C for Winform - Smith.N Studio[/url]
Code:
[url=http://www.scribd.com/doc/76820851/Giao-Trinh-Lap-Trinh-Huong-Doi-Tuong-DH-Da-Nang-Smith-N-Studio]Giao Trinh Lap Trinh Huong Doi Tuong DH Da Nang - Smith.N Studio[/url]
Code:
[url=http://www.scribd.com/doc/76820912/Giao-Trinh-Ngon-Ngu-Lap-Trinh-Th-s-Nguyen-Van-Linh-Smith-N-Studio]Giao Trinh Ngon Ngu Lap Trinh Th.s Nguyen Van Linh - Smith.N Studio[/url]
Code:
[url=http://www.scribd.com/doc/76820958/Ky-Thuat-Lap-Trinh-Smith-N-Studio]Ky Thuat Lap Trinh - Smith.N Studio[/url]
Code:
[url=http://www.scribd.com/doc/76820991/Lap-Trinh-C-Phan-Dang-Cau-Smith-N-Studio]Lap Trinh C Phan Dang Cau - Smith.N Studio[/url]
Code:
[url=http://www.scribd.com/doc/76821140/Lap-Trinh-C-Smith-N-Studio]Lap Trinh C++ - Smith.N Studio[/url]
Code:
[url=http://www.scribd.com/doc/76821254/Lap-Trinh-Huong-Doi-Tuong-Voi-C-Smith-N-Studio]Lap Trinh Huong Doi Tuong Voi C++ - Smith.N Studio[/url]
Code:
[url=http://www.scribd.com/doc/76821744/Ngon-Ngu-Lap-Trinh-C-C-Smith-N-Studio]Ngon Ngu Lap Trinh C & C++ - Smith.N Studio[/url]
Code:
[url=http://www.scribd.com/doc/76821808/Ngon-Ngu-Lap-Trinh-C-HV-BCVT-Smith-N-Studio]Ngon Ngu Lap Trinh C++ HV BCVT - Smith.N Studio[/url]
Code:
[url=http://www.scribd.com/doc/76821976/Phong-Cach-Lap-Trinh-C-Smith-N-Studio]Phong Cach Lap Trinh C++ - Smith.N Studio[/url]
Code:
[url=http://www.scribd.com/doc/76822003/Thuat-Toan-Va-Giai-Thuat-2-Smith-N-Studio]Thuat Toan Va Giai Thuat 2 - Smith.N Studio[/url]
Code:
[url=http://www.scribd.com/doc/76822044/Tong-Quan-Lap-Trinh-Can-Ban-Smith-N-Studio]Tong Quan Lap Trinh Can Ban - Smith.N Studio[/url]
Code:
[url=http://www.scribd.com/doc/76822121/Tutorial-C-and-C-Smith-N-Studio]Tutorial C and C++ - Smith.N Studio[/url]
Code:
[url=http://www.scribd.com/doc/76822155/Bai-Giang-C-Smith-N-Studio]Bai Giang C++ - Smith.N Studio[/url]
Thư mục download chứa đầy đủ tài liệu:

Mediafire.com
Code:
[LIST=1]
[*][url=http://www.mediafire.com/?u2k4193cja3uc]Free File Sharing Made Simple - MediaFire[/url]

[*][url=http://www.mediafire.com/?d6lv2jl7nojmr]Free File Sharing Made Simple - MediaFire[/url]
[/LIST]
Link down trực tiếp Microsoft:
Code:
[LIST=1]
[*][url]https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=36f0c751098c97dc&resid=36F0C751098C97DC!113&parid=36F0C751098C97DC!109[/url]

[*][url]https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=36f0c751098c97dc&resid=36F0C751098C97DC!107&parid=root[/url]
[/LIST]

Đọc và download trực tiếp tại Scribd và Google Docs:

Scribd:
Code:
[url=http://www.scribd.com/SmithNguyen/documents]Scribd[/url]
Google Docs:
Code:
[URL]https://docs.google.com/open?id=0BxEyyRQRrz79MDQ5ZjdiNGYtMWFhMy00ODFiLWE0YjktYzNiYzc5YzY5OGM1[/URL]
Và nhiều tài liệu hơn nữa tại đây:
Code:
[URL=http://www.scribd.com/SmithNguyen/documents].:Smith Nguyen Studio:.[/URL]
Facebook Smith Nguyen Studio - Click now!...

Hy vọng với lượng tài liệu còn khiêm tốn sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập và nghiên cứu. Chúc các bạn thành công và một năm mới đầy niềm vui, hạnh phúc!

PS: Hãy chia sẻ tài liệu này cho bạn bè và mọi người trên các diễn đàn <3

Smith Nguyen Studio!
 
Top