Tổng hợp file iso: Office 2010/2013/2016 , Win 7/8.1/10 Update liên tục !!!

nopromises24

New Member


Lưu ý : Đây là file mình rar lại có chứa file MD5 và SHA1 để các bạn check bên trong. Nên mọi người down về giải nén ra để có được file iso nha.
+ Toàn bộ file Iso đều được down từ Microsoft , không qua chỉnh sửa .
+ Nếu link die or mọi người có yêu cầu gì cứ Comment bên dưới , mình sẽ sớm phản hồi nhé ^^.
Bonus
+ Hỗ trợ Tool get Fshare vs 4share :https://www.fshare.vn/file/9EXBFX5NIE6E
Driver win 7 cài đặt offline:
+ https://www.fshare.vn/file/HXZW86WSZCFU x32
+ https://www.fshare.vn/file/1KKS3RBZQGTH x64
Driver win 8/8.1/10 cài đặt offline:
+
https://www.fshare.vn/file/O5EC7NGZDMOA26G x32
+
https://www.fshare.vn/file/AU89DQB5GNKOFTL x64
Driver win XP cài đặt offline:
+ https://www.fshare.vn/file/7ING1JBQHUMAABF

+ Bản Win có N là bản :Dành cho thị trường Châu Âu, các bạn down về cũng được và ko có bất kì sự thay đổi gì về windows. Tuy nhiên bản này đã bỏ mất windows media player. Nguyên nhân là bên Châu Âu họ kiện MS độc quyền cái trên.
==========================================
OFFICE
==========================================
Office ProPlus 2010 SP1 x32 English https://www.fshare.vn/file/WN7T79E1KLXO
Office ProPlus 2010 SP1 x64 English https://www.fshare.vn/file/XG7D1QEELKOI
Office ProPlus 2013 SP1 x32 VN https://www.fshare.vn/file/9T4Q3X5NKNCE
Office ProPlus 2013 SP1 x64 VN https://www.fshare.vn/file/IAMYO8VE44WZ
Office ProPlus 2013 SP1 x32 English https://www.fshare.vn/file/KJRX5K7Y23W2
Office ProPlus 2013 SP1 x64 English https://www.fshare.vn/file/M3C5D8POYH8F
Office ProPlus 2016 x32 VN https://www.fshare.vn/file/LJNDMOCBCH2N
Office ProPlus 2016 x64 VN https://www.fshare.vn/file/1CBDKGD49OCC
Office 2007 ( Có file CD key ở trong ) https://www.fshare.vn/file/441I62HY3AYM
==========================================
WINDOWS 10
==========================================
+ Bản Pro + Home ( Nếu bạn nhập key nào thì nó sẽ ra bản đó )
Win 10 Enterprise x32 (Build: 14393 , Version : 1607 ) https://www.fshare.vn/file/3WZZQGR8INET
Win 10 Enterprise x64 (Build: 14393 , Version : 1607 ) https://www.fshare.vn/file/27L4GOSOQCA3
Win 10 Professional x32 (Build: 14393 , Version : 1607 ) https://www.fshare.vn/file/67BPAZU2ELGA
Win 10 Professional x64 (Build: 14393 , Version : 1607 ) https://www.fshare.vn/file/R7D2UUHK3IZ8
Win 10 Education x32 (Build: 14393 , Version : 1607 ) https://www.fshare.vn/file/F1JDXCKLZYHC
Win 10 Education x64 (Build: 14393 , Version : 1607 ) https://www.fshare.vn/file/12VZ4ASXXPFO
Win 10 Pro + Home x32 (Build: 14393 , Version : 1607 ) https://www.fshare.vn/file/HXZWCLRPZKN7
Win 10 Pro + Home x64 (Build: 14393 , Version : 1607 ) https://www.fshare.vn/file/5IWQQ6BTVNFT
Win 10 Pro + Home N x32 (Build: 14393 , Version : 1607 ) https://www.fshare.vn/file/CCDMQKEXACKJ
Win 10 Pro + Home N x64 (Build: 14393 , Version : 1607 ) https://www.fshare.vn/file/Q3W3EHZ6NJDZ
==========================================
WINDOWS 7
==========================================
Win7 Ultimate N x32 Sp1 https://www.fshare.vn/file/ELJL5MH7BQFM
Win7 Ultimate N x64 Sp1 https://www.fshare.vn/file/MLU5UOI7AG8F
Win7 Ultimate x32 Sp1 https://www.fshare.vn/file/YZV4MLT1GVQR
Win7 Ultimate x64 Sp1 https://www.fshare.vn/file/2VZ1UXT4SEA1
Win7 Professional N x64 Sp1 https://www.fshare.vn/file/WEYDQD9YRMMW
Win7 Professional N x32 Sp1 https://www.fshare.vn/file/E452NUZ6L817
Win7 Professional x32 SP1 https://www.fshare.vn/file/FVXOBA93HS9N
Win7 Professional x64 SP1 https://www.fshare.vn/file/HK7YZTTGHR6A
Win7 Enterprise x32 SP1 https://www.fshare.vn/file/12VZ2ZLN8YSV
Win7 Enterprise x64 SP1 https://www.fshare.vn/file/WBKL3AYN36CZ
Win7 Home Premium N x32 SP1 https://www.fshare.vn/file/JFAVBO4BU61B
Win7 Home Premium N x64 SP1 https://www.fshare.vn/file/LT1H1DH4TJYZ
Win7 Home Premium x32 SP1 https://www.fshare.vn/file/R9RTJXU62H1D
Win7 Home Premium x64 SP1 https://www.fshare.vn/file/HSBWEX83EKAG
==========================================
WIN XP
==========================================
Win XP Pro N SP3 https://www.fshare.vn/file/NJD2UUFAT2GW
Win XP Pro SP3 https://www.fshare.vn/file/HLBJE6F9T1GW
 
Sửa lần cuối:
Top