Tóm tắt ngắn gọn năm 2012 của LEO...

rongcon

Công Thần CTIT
Đây là năm mắn hết cỡ cho bạn đấy, đặc biệt là trong học tập. Những mục tiêu mơ ước dài hạn của bạn cứ đua nhau trở thành hiện thực, nhất là vào nửa cuối của năm. Bạn cũng sẽ gặp nhiều bạn bè tốt, hoặc được bạn bè giúp đỡ kể từ thánh 7 trở đi. Những ngọn gió tình cảm đầu tiên sẽ đến với bạn vào khoảng tháng 5, và mặc dù bạn chưa sẵn sàng lắm, nhưng bạn vẫn sẽ hoan nghênh một "gà bông" chia sẻ một phần cuộc sống với mình...
(Nguồn: H2T)
 
Top