So sánh giữa hai loại đồng hồ điện tử

huongtra

New Member
Code:
<form name="clock" method="post">
<input type="text" name="time" size="10">
</form> 
<script language="JavaScript">
// Clock by www.tridung.de
function show_time()
{
  var dat, hour, min, sec, data;
  dat = new Date();
  hour = dat.getHours(); if(hour<10) hour = "0" + hour;
  min = dat.getMinutes(); if(min<10) min = "0" + min;
  sec = dat.getSeconds(); if(sec<10) sec = "0" + sec;
  data = hour + ":" + min + ":" + sec;
  document.clock.time.value = data;
  setTimeout("show_time()", 1000);
}
</script>
<script language="javascript">
show_time();
</script>
Ngoài ra bạn còn có thể dùng dat.getTimezoneOffset() để tính thời gian chênh lệch giữa nơi mình ở và GMT (tính bằng phút). Vậy để có giờ GMT, bạn phải làm phép tính sau:

Code:
var diff, gmt;
diff = dat.getTimezoneOffset();
diff = diff/60;
gmt = hour + diff;
if(gmt > 23) gmt = gmt - 24;
else if(gmtime < 0) gmtime = gmtime + 24;
Giả sử giờ local trên máy bạn là 0h, chênh lệch giữa nơi bạn ở và GMT là 5 tiếng, vậy lúc đó gmt sẽ mang giá trị 0+(-5)=-5. Vậy phải có thêm dòng code if(gmt < 0) gmt=gmt+24 và bây giờ bạn có gmt với giá trị -5+24=19 (19 giờ)

chúc các bạn chọn được cho mình chiếc đồng hồ như ý
 
Top