Snack dành cho Cừu nhà ta nào ^^!

rongcon

Công Thần CTIT
1) Bạch Dương : Wasabi Peas
_ Không có một snack nào phù hợp hơn vời Cừu như loại snack này . Mặc dù Bạch Dương luôn gặp khó khăn trong việc hòan thành một việc gì đó , nhưng đối với Bạch Dương thì không gì có thể ngăn cản họ hòan thành nhiệm vụ được . Chính vì thế . loại snack này sẽ cung cấp cho các Cừu thêm năng lượng , cả động lực trong công việc khi mà họ cảm thấy mệt mỏi . Tuy vậy lòai snack này sẽ làm các Cừu uống nước hơi nhiều đấy.( Dịch : dailyhoroscope.com )​
 
Top