Skin WINDOWS MOBILE 7

tranvanlap

New Member
POCKETCM 0.23
Cách cài đặt: Yêu cầu cài PocketCM, rlToday, Spb Mobile Sell, Weather Panel.

Giải nén, copy tới folder của mỗi chương trình theo đường dẫn sau:

1.Pocketcm: \Program Files\pocketcm\

2.Pocketkyboard: \Program Files\PCMKeyboard\

3.rlToday:\Program Files\rlToday\Skin

4.Spb Mobile Shell: \Program Files\Spb Mobile Shell\

5.Weather Panel: + Dash Icon Folder: copy to
MarsWare\Weatherpanel\Icons\ ; Shine WP II Folder : copy to
MarsWare\Weatherpanel\Themes\
[DOWNLOAD + PASS]http://www.mediafire.com/download.php?gmz2z4yxnvg[/DOWNLOAD + PASS]

bỏ .CTIT---->.rar
 
Top