Sửa lỗi báo cáo chuyển đổi Quảng cáo Google

tamtam12345

New Member
Các kỹ sư của Google Ads đã cố gắng khắc phục báo cáo chuyển đổi do lỗi khiến các chuyển đổi được báo cáo quá mức trong API AdWords, API Google Ads API và tập lệnh Quảng cáo Google.

Cập nhật trạng thái. Kể từ Chủ nhật, báo cáo chuyển đổi đã được sửa chữa ngoại trừ trong các báo cáo Hiệu suất truy vấn tìm kiếm, Hiệu suất địa lý, Truy vấn không từ khóa và Báo cáo Danh mục không từ khóa, Google cho biết.


Bài viết cùng chủ đề: https://ggmedia.biz/yoast-seo-sitemap/

Có vấn đề gì thế? Một lỗi vào ngày 20 tháng 11 lúc khoảng 9:00 giờ EST đã gây ra sự cố báo cáo chuyển đổi trong khoảng thời gian từ ngày 11 tháng 11, 12:01 sáng PST và ngày 20 tháng 11, 11:59 sáng giờ PST. Nó ảnh hưởng đến các chiến dịch không sử dụng phân bổ nhấp chuột cuối cùng.

Vấn đề chỉ ảnh hưởng đến báo cáo, không phải là thuật toán đặt giá thầu thông minh.

Mời các bạn xem thêm bài viết tại đây: https://ggmedia.biz/ty-le-nhap-chuot-tu-nhien-tam-quan-trong-va-cac-yeu-to-anh-huong/

Tại sao chúng ta quan tâm. Nếu bạn đã tải xuống dữ liệu trường chuyển đổi qua API quảng cáo hoặc tập lệnh Quảng cáo Google trong khoảng 9:00 PM PST ngày 20 tháng 11 đến 9:00 sáng PST ngày 24 tháng 11 và không sử dụng phân bổ lần nhấp cuối cùng, bạn nên kéo lại dữ liệu đó để đảm bảo chính xác . Bạn nên tiếp tục giữ việc lấy dữ liệu từ các báo cáo vẫn bị ảnh hưởng được ghi chú ở trên cho đến khi chúng được xác nhận cố định.
 
Top