Quy trình làm việc của phòng công chứng

Nguyễn Hằng

New Member
Để thực hiện công chứng chứng thực, bạn cần đến cơ quan, tổ chức hành nghề công chứng để yêu cầu công chứng. Một trong số đó là phòng công chứng. Muốn công chứng hợp đồng, giao dịch cần phải thực hiện theo đúng quy trình. Với những trường hợp cụ thể sẽ có quy trình là việc riêng. Dưới đây là quy trình là việc chung của phòng công chứng .

Quy trình là việc của phòng công chứng


- Bước 1: Công chứng viên trực tiếp tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ của người có yêu cầu công chứng theo thứ tự. Công chứng viên sẽ kiểm tra hồ sơ có thuộc các trường hợp được phép giao dịch theo quy định của pháp luật hay không

a. Trường hợp hồ sơ không đủ cơ sở pháp luật để giải quyết thì công chứng viên sẽ giải thích rõ lý do và từ chối tiếp nhận hồ sơ.

b. Trường hợp hồ sơ thiếu, công chứng viên sẽ ghi phiếu hướng dẫn và yêu cầu bổ sung

c. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ công chứng viên tiếp nhận hồ sơ.

d. Trường hợp công chứng hợp đồng, giao dịch đã được soạn thảo sẵn thì công chứng viên sẽ xem xét hồ sơ, nếu phù hợp thì CCV chuyển đánh máy phần lời chứng.

- Bước 2: Công chứng viên trực tiếp thực hiện hoặc chuyển cho chuyên viên nghiệp vụ để thực hiện những việc cụ thể do công chứng viên phân công, soạn thảo, đánh máy văn bản, hợp đồng.- Bước 3: Công chứng viên hoặc chuyên viên nghiệp vụ hướng dẫn khách đọc, kiểm tra nội dung bản hợp đồng. Trường hợp nếu người yêu cầu công chứng có điều muốn sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, công chứng viên sẽ xem xét và thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ ngay trong ngày hoặc hẹn lại. Nếu hẹn lại, thời gian sẽ không quá 02 ngày làm việc. Nếu khách đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng, công chứng viên kiểm tra năng lực hành vi dân sự của khách, giải thích quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của họ, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc công chứng; hướng dẫn khách ký, điểm chỉ vào các bản hợp đồng trước mặt mình.

- Bước 4: Công chứng viên ký chứng nhận hợp đồng và chuyển hồ sơ cho Bộ phận thu phí.

- Bước 5: Khách chờ gọi tên nộp phí công chứng, thù lao công chứng, chi phí khác theo quy định và nhận hồ sơ đã được công chứng tại Bộ phận thu phí.

Trên đây là toàn bộ quy trình làm việc chung của phòng công chứng. Phòng công chứng sẽ giúp bạn công chứng hợp đồng, giao dịch để bảo vệ quyền lợi, nghĩa vụ của bạn và những người liên quan.
 
Top