Prototype 2: Xác chết nằm trên Sân Thượng #3

Trí Tín

New Member
Ok. Mị xin chào mấy chế. Hôm nay mị đã sắp hoàn thành nhiệm vụ. Khi phải cực khổ leo lên tuốt trên sân thượng để lấy nhiệm vụ và chỉ còn một cái xác nữa là xong. Mị mong là mấy chế sẽ thích video game
 
Top