Pocket Hack Master v4.35.060- Tối ưu khả năng xử lý công việc của CPU

tranthaicantho

Công Thần CTITPocket Hack Master sẽ làm thiết bị của xử lý nhanh hơn khi bạn thực sự cần thực thi nhiều công việc và áp dụng một sự thiết lập tốc độ nhanh hơn khi cần hoặc giảm khi CPU ở chế độ tạm nghỉ.

Đặc tính:

* Thay đổi tốc độ xử lý mặc định của thiết bị
* Frequency scaling - tự động thay đổi tốc độ CPU phụ thuộc vào
* Voltage scaling - thiết đặt điện áp xử lý (Chỉ dành cho Samsung R S3C24xxTM)
* Application speeds - thay đổi tốc độ của CPU khi một ứng dụng đặc biệt đang chạy
* Hiển thị tốc độ xử lý và ứng dụng đang chạy
* Thay đổi tốc độ CPU từ màn hình Today

Yêu cầu:

* Hỗ trợ bộ xử lý:
· Intel XScale (PXA210, PXA250, PXA255, PXA261, PXA263)
· Intel Bulverde (PXA270, PXA271, PXA272, PXA273)
· Samsung S3C2410, S3C2440, S3C2410A, S3C2440A, S3C2442, S3C2442B
· Texas Instruments OMAP 850/1500

* Hỗ trợ thiết bị:
· Pocket PC
· Pocket PC 2002
· Windows Mobile 2003/ SE
· Windows Mobile 5
· Windows Mobile 6

* Độ phân giải màn hình:
· VGA portrait (640x480)
· VGA landscape (480x640)
· QVGA portrait (320x240)
· QVGA landscape (240x320)
· Square (240x240)
· Square Hi-res (480x480)

Chú ý: Overclock (tăng tốc độ bộ xử lý) có thể làm cho một số thiết bị hoạt động không ổn định có thể mất mát dữ liệu trên thiết bị. Vì vậy luôn luôn sao lưu dữ liệu trước khi kiểm tra một tốc độ nào đó. Bởi vậy không nên quá lạm dụng phần mềm tăng tốc độ xử lý lên quá cao


Windows Mobile 2003
[DOWNLOAD + HIDE]http://www.mediafire.com/?dwwqgnt21k1[/DOWNLOAD + HIDE]

Windows Mobile 5
[DOWNLOAD + HIDE]http://www.mediafire.com/?tzvnoixjj3o[/DOWNLOAD + HIDE]

Windows Mobile 6
[DOWNLOAD + HIDE]http://www.mediafire.com/?zj5uj23mmgr[/DOWNLOAD + HIDE]
 
Top