Phiên khúc mùa đông...

omega

New Member
Steel Own - có ai biết bọn này không nhỉ ...

[FLASH]http://www.youtube.com/v/8zGQUUMTzpg[/FLASH]

Trong quan tài buồn hồn nghe thêm trống vắng.
Tóc chưa xanh một lần nhưng tim nghe đã thương thân.
Trong cơn gọi hồn đời nghe xa xôi lắm.
Gót chân đi chưa mòn đường tình nay đã phai dần.​

:Ma (73):
 
Top