Phần mềm nhắc giờ bằng lời nói

gamer33

Công Thần CTIT

Cứ 15, 20, 30 phút....PM sẽ nhắc giờ một lần do bạn tùy chọn:

Đây là bản tiếng anh, nhắc giờ bằng tiếng anh TalkingClock v1.3 theo link:
[DOWNLOAD + PASS]http://www.mediafire.com/?fjzi6wl41o5aose[/DOWNLOAD + PASS]
Còn đây là bản tiếng việt, nhắc giờ hoàn toàn bằng tiếng việt theo link:

[DOWNLOAD + PASS]http://www.mediafire.com/?zo5uj96adyu82is[/DOWNLOAD + PASS]
CTIT
 
Top