[PC]Gangsta Woman-PLAZA [hành động |ISO 2.6Gb]

mancheater

New Member


OS: Windows 8.1
Processor: i5
Memory: 4 GB RAM
Graphics: nvidia 900 series
DirectX: Version 9.0
Storage: 5 GB available space
Sound Card: Direct x9


Link 1 file iso
Code:
https://www.fshare.vn/file/JDXCKM5IWPI8
http://4share.vn/f/231513121116141b
Các bạn hãy nhấn nút Theo dõi folder để cập nhật game mới thường xuyên!!
Code:
https://www.fshare.vn/folder/XM2468CPA38L
 
Top