Nhờ tìm hộ tên game hoặc cho link

forencia

New Member
Mình trước có chơi game chiến thuật (cũ) dạng như đế chế. nhưng không phải xây nhà, mà trên map có sẵn các thành,vào chiếm các thành để nâng cấp lính và xin lính, ngoài ra mỗi quân có các Hero (tướng) có thể farm lính lên lv. có 3 loại quân thì phải, có roma, 1 quân dạng ả rập cathge gì đó... ai chỉ tên, thanks mọi ng!
 
Top