[mediafire] RealTexture HDRI Vol 1 _ thư viện HDRI cho 3ds max

rongcon

Công Thần CTITVol 1 : 487 MB | unrar 690 MB

Vol-1

CD này bao gồm 26 HDRI 360 ° HDRIs Shere đầy đủ từ các địa điểm ngoại thất và nội thất với độ phân giải 2500 × 2500 giữa và 2.100 × 2.100 điểm ảnh. Bổ sung mà bạn có được bằng phẳng 'tiền thưởng ba' HDRI textures (Jugendstil cửa sổ, ký tên và ánh sáng neon khu vực). Mọi HDRIs có sẵn trong bốn ánh xạ khác nhau (Fisheye / Lightprobe, P-Sphere, thẳng đứng và hình khối lập phương nằm ngang); và định dạng mỗi trong ba nghị quyết khác nhau.
nguồn links: congtruongit.com
[DOWNLOAD + PASS]http://www.mediafire.com/?sharekey=ct7l2s9bvmj27[/DOWNLOAD + PASS]

file đã add 10% recovery record
các bạn down về rồi xóa .ctit đi và giải nén bình thường với pass: congtruongit.com
 

otchinsucay

Trial Mod
so thank you :D ngồi tự làm mấy cái chất này mệt bơ phờ, có thư viện rùi đỡ hẳn :))
 
Top