Live Wallpaper – Night Beach

softnhac

New Member
Yêu thích biển - đặc biệt biển đêm, với sóng vỗ, với thuyền độc mộc... hãy dùng Live wallpaper này cho máy Android của bạn.
Yêu cầu: Android 2.1 (chú ý máy phải hỗ trợ Live wallpaper mới dùng được)Link: http://www.mediafire.com/?kcrr9qqrg29ro2c

PS: Hơi bị tốn bộ nhớ và pin. Bù lại, tuyệt đẹp​
 
Top