KMS Pico v10.2

captain0909121

New Member
KMSPico là công cụ thành công nhất và kích hoạt vĩnh viễn bất kỳ phiên bản của Windows hay Microsoft Office. Kích hoạt không đòi hỏi người dùng can thiệp, toàn bộ quá trình kích hoạt diễn ra trong nền, chỉ cần chạy activator và một vài phút để kích hoạt Windows hoặc Office.

KMSPico kích hoạt được những gì ?
  • Windows Vista Bussines/Enterprise
  • Windows 7 Professional/Enterprise
  • Windows 8 Core/Pro/Enterprise
  • Windows 8.1 Core/Pro/Enterprise
  • Windows 8.1.x Core/Pro/Enterprise
  • Windows 10 Home/Pro/Enterprise
  • Office 2010
  • Office 2013
  • Office 2016
LINK DOWNLOAD:
Bản Install:
- Fshare: http://www.fshare.vn/file/IJUD2TQW29XK

Bản Portable:
- Fshare: http://www.fshare.vn/file/IJS664Q3W149
 
Top