Khảo sát của HackerRank: Go vẫn là ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất, JavaScript phổ biến

HRTech

New Member
HackerRank, trang web chuyên dành cho các lập trình viên, vừa công bố kết quả cuộc khảo sát mới đây. Theo đó, JavaScript là ngôn ngữ phổ biến được biết đến nhiều nhất và cơ hội việc làm lớn nhất hiện nay.
HackerRank đã thực hiện một cuộc khảo sát trực tuyến với 116.648 lập trình viên từ 162 quốc gia. Kết quả cho thấy, Go là ngôn ngữ mà các lập trình viên muốn học nhất, các vị trí tiếp theo lần lượt là Python, Kotlin, Angular, theo sau là React. Django đã tăng hai hạng so với năm trước, chiếm vị trí thứ sáu.
Cũng theo kết quả khảo sát, 39% lập trình viên cho rằng họ không được trả lương công bằng. Các lập trình viên ở Mỹ có mức lương cao nhất trên bảng xếp hạng.
Theo khảo sát hồi tháng 01/2020 với 21000 người tham gia cho thấy sự thay đổi của Javascript trong năm 2019. Thư viện giao diện người dùng React, Node.js framework Express và sản phẩm thử nghiệm Jest đạt điểm cao trên cả hai số liệu - hơn 60% sử dụng và 90% hài lòng - với TypeScript bên ngoài.
Website:https://www.vitop.vn/
Fanpage:https://www.facebook.com/VitopCareer/
Xem các công việc từ Vitop Career:Việc làm IT
 
Top