Không chơi được game Mortal Kombat

Máy em sau khi setup game thì khi vào tự out ra và hiện ra lỗi motor kombat d3d error 0x8876017c. Cần ng sửa giúp !!! THANKS FOR READ
 

Jackynight

New Member
click chột phải vào icon game chọn Run with High performance
Thử cái này xem có đc kô thím
 

thelawofeuki

New Member
Bạn làm theo hướng dẫn nhé : Theo như Windows 7 thì bạn tìm folder Appdata trong Users của ổ C: nhé. Nhớ bật folder Option hiện file ẩn lên nhé
B1 : C:\Users\ <tên user mà bạn đang dùng> (tên user nếu không có thư mục Roaming\MKKE thì bạn chịu khó tìm hết trong Users nhé, vì mình không nhớ chính xác đường dẫn
B2 : Tìm thấy AppData thì chọn Roaming
B3 : Tìm folder MKKE và mở file option.ini ra sửa lại max_texture = 4096 rồi save lại
B4 : Nếu vẫn chưa được thì bạn sửa lại xem được không
 
Top