Halloween Live Wallpaper II v1.0.1.

softnhac

New Member
Gần đến lễ Halloween, xin gửi đến các bạn Halloween Live Wallpaper II v1.0.1 để làm mới điện thoại của bạn.
Ghi chú: Chỉ Ó Android 2.1 (mà cũng chỉ một số máy tích hợp chức năng livewallpaer) mới có thể dùng.

http://www.mediafire.com/?4wa6v1npn1vpic1
 
Top