Hồi ức-hồi ký của binh lính sĩ quan Liên Xô trong WW2

Snow_Fox

Công Thần CTIT

MỤC LỤC

Phần 1: Hồi ức của lính bộ binh
1. Toivo M. Kattonen
2. Braiko Petr
3. Antonina Kotliarova

Phần 2: Hồi ức của các phi công

1. Vyacheslav Ivanov
2. Arkhipenko Fyodor Fyodorovich

Phần 3: Hồi ức của lính pháo binh
1. Vasily F. Davidenko
2. Ivan A. Yakuskin
3. Zhuravlev Alexander Grigoryevich
4. Aleksandr Goncharov
5. Mikhail Lukinov

Phần 4: Hồi ức binh lính thuộc các binh chủng khác
1. Viktor Leonov
2. Josef Finkelshtein
3. Iuri Koriakin

Bộ 1:

http://www.mediafire.com/file/zkyhz04tdmd/

Bộ đầy đủ có 20 hồi ức các binh chủng

http://www.mediafire.com/file/jmj24mztlyj/

( NGuồn Quansuvn.net )
đọc để biết chiến tranh khốc liệt thế nào :) phần lớn những người viết hồi kí là lính pháo binh, thông tin,lính tăng. bộ binh chỉ có vài người >.< vì lúc đó bộ binh hy sinh rất nhiều T_T hix
 
Top