Hỏi về cách tạo của sổ động bằng javascript

lplove24

New Member
Ai có biết cách tạo cửa sổ có thể di chuyển trong trình duyệt được không. Chỉ em với
Ai biết thỉ chỉ em cách làm kiểu như vầy nè

em muốn thay hình đó bằng một trang web hay mã html thì làm sao. Ai bít chỉ dùm em với

Post xong mới biết ctit cũng có cái xem ảnh như vậy. Hãy thử ấn chuột vào hình ảnh rùi di chuyển nó xem. Ai pro chỉ cho em thay hình ảnh bằng một trang web hoặc bằng mã html đi
 
Top