HỌC LẬP TRÌNH JAVA CORE

Dhang

New Member
Đa số các phần mềm ứng dụng hiện nay được viết bằng Java rất nhiều.
Tiếp cận Java đồng nghĩa mở ra một cơ hội rất lớn về nghề nghiệp, học 1 khóa Java Core tại IMIC tương đương 1 năm đi làm thực tế.
Đây là ngôn ngữ nền tảng để tiếp tục khám phá mảnh đất màu mỡ về lập trình Web và Mobile.
Có thể làm giàu bằng cách xây dựng các app ứng dụng để bán.
Trong tương lai, Java con được nâng cấp lên rất nhiều để cho các lập trình viên phát huy khả năng.
-Khóa học Java Core tại IMIC giúp:
Nắm vững kiến thức nền tảng về Java để có thể phát triển nâng cao hơn về Java với Java EE hoặc Android, IOS.
Nắm vững kiến thức nền tảng để có thể xây dựng các ứng dụng nhỏ bằng Java.
Thành thạo khi làm việc với tập tin, mảng, các dạng lưu trữ tập hợp.
Năm vững khái niệm cơ bản trong ngôn ngữ lập trình Java.
Có khả năng thiết kế giao diện phân mềm Java Desktop đơn giản.
Có khả năng làm việc tốt với Lập trình hướng đối tượng.
Sử dụng chuẩn Design Partern MVC để tạo cấu trúc chuẩn cho dự án với Java.
Đặc biệt nắm vững kỹ năng làm việc "Team Work" với Git / Azure DevOps | Git/GitLab khi phát triển dự án phần mềm với Java
 
Top