Hướng dẫn thay đổi Theme trên điện thoại Galaxy J7 Pro

Hướng dẫn thay đổi Theme trên điện thoại Galaxy J7 Pro

Để thay đổi theme của thiết bị, thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Trên màn hình chính, chạm và giữ trên khoảng trống của màn hình chính. Sau đó, trên màn hình sẽ hiển thị biểu tượng theme.

Bước 2: Chọn mục Theme. Khi lần đầu tiên vào Cửa hàng Theme, cần phải chấp nhận các điều khoản của ứng dụng.

Bước 3: Lựa chọn vào Theme yêu thích, chọn để tải Theme về thiết bị.

Hoặc bạn có thể xem thêm video hướng dẫn thay đổi Theme điện thoại Galaxy J7 Pro tại:

Youtube:


Hoặc bạn có thể xem các bài viết về chuyên mục lập trình Android như tìm hiểu Realm, SQLite, Retrofit... tại Tutorials To Learn.

Xin cám ơn!
 
Top