Hướng dẫn làm Skin cho Motorola V3,V3i

tranthaicantho

Công Thần CTIT
Download tất cả về giải nén bỏ vào một Folder nào đó

P2K_Drivers

Skinmanager

Hoặc download Skinmanager tại đây

Hoặc download Skinmanager tại đây

Bật chương trình Skins Manager lên ,Cắm cáp vào máy tính và kết nối với ĐT,Cho máy tính nhận Driver>>>chỉ vào Folder để Driver vừa tạo ở trên.và bó sẽ hiện ra dòng thông báo Loading Files list...


Nếu chương trình nhận thì nó sẽ có dòng thông báo Ready như thế này ở góc trái phía dưới,và đồng thời chữ install sẽ sáng lên

Bây giờ các bạn hãy click vào chữ install


Sau khi click vào chữ install nó sẽ suất hiện ra một cái bảng Ski Patches,các bạn click OK


Sau khi click OK thì các bạn tìm vào Fordel mà chúng ta đã tạo ra để skin lúc đầu và chọn file.ski>>>và click vào file này.Nếu các bước làm của các bạn đúng,thì đến lúc này ở phía dưới góc trái của chương trình sẽ hiện ra dõng chữ và số % đang chạy,chờ nó chạy đến 100%.


Sau khi chạy xong nó sẽ tự dừng,và lúc này chúng ta đóng chương trình SkinManager lại và nó sẽ bắt Reboot lại phone.click yes,và kết thúc mọi việc.


Nguồn LedMobile.net
 
Top