Hướng dẫn download tại Server Công Trường IT

Diablo Rock

۩ Trưởng Giám Sát CTIT ۩
Staff member
:Laughing-FuckThatShitRight: Click (nhấn link) chứ không phải Kick (đá ???)

thêm cái chỉnh connections của IDM về 1 nữa chứ không thì cứ 60s xong lại 60s nữa nhé :Laughing-FuckThatShit:
 
Top