Garou < giọng ca rất tê > < Hàng Pháp >

Le.takoma.Hieu.2011

Công Thần CTIT
Une derniere fois encore
[AUDIO]http://www.canhac.com/asx.php?type=1&id=16786[/AUDIO]

Vivre Pour Le Meilleur
[AUDIO]http://www.canhac.com/asx.php?type=1&id=15236[/AUDIO]

Sang Pour Sang
[AUDIO]http://www.canhac.com/asx.php?type=1&id=15224[/AUDIO]

Chúc vui vẻ thân :Ma (59):
 
Top