Download IDM 6.35.1 mới nhất [16-08]

smileofyou

New Member
IDM Full Serial Key
IDM là phần mềm hỗ trợ tải tập tin mà bạn lựa chọn từ các trình duyệt phổ biến Internet Explorer, Opera, Mozilla và Netcape… Khi tải tập tin IDM sẽ hiển thị hộp thoại để bạn kiểm soát được quá trình tải tập tin về. IDM có chức năng tự động cập nhật và kiểm tra phiên bản mới một lần một tuần.
Internet Download Manager (IDM) version 6.35 có gì mới?
  • Đã thêm nhận dạng proxy trong trình duyệt và sử dụng tự động trong IDM khi IDM không thể tải xuống trực tiếp. Nhận dạng hoạt động cho tất cả các tiện ích mở rộng VPN trong Firefox và cho một số tiện ích mở rộng VPN trong Google Chrome.
  • Đã thêm một tính năng để đặt tiêu đề "User-Agent" để tải xuống được thêm thủ công. Bạn có thể làm điều đó trong Tab IDM Options -> "Downloads" . Các cài đặt của phần mềm chống vi-rút đã được chuyển sang một hộp thoại riêng để đơn giản hóa tab "Download".
  • Tìm thấy nguyên nhân gây ra lỗi "403 Forbidden" khi tải xuống một số video và thực hiện một cách giải quyết
  • Cải thiện nhận dạng video trong trình phát web
  • Đã sửa lỗi
Download: IDM 6.35 repack
 
Top