Cowboys & Aliens 2011 DVDRip

dnqhuy

New Member
cho mh hỏi tí, cái này bạn up lên là 2 cd mà có 1 sub sao chạy xem dc hết hở bạn.
 

tuan2sky

New Member
đề nghị bạn kiếm đủ sub cả 2 CD cho anh em. Sub của bạn là sub của bản khác, chỉ gồm 1 file, nên đương nhiên CD 2 sẽ không thể xem đc = sub ây. nó chỉ đúng với CD1.
Còn bạn nói bạn xem đc thì mình cũng không biết xem kiểu j. Subscene thì chưa có đâu
 
đề nghị bạn kiếm đủ sub cả 2 CD cho anh em. Sub của bạn là sub của bản khác, chỉ gồm 1 file, nên đương nhiên CD 2 sẽ không thể xem đc = sub ây. nó chỉ đúng với CD1.
Còn bạn nói bạn xem đc thì mình cũng không biết xem kiểu j. Subscene thì chưa có đâu
Của bạn đây nè........
[DOWNLOAD + HIDE]http://subscene.com/vietnamese/Cowboys-and-Aliens/subtitle-507530.aspx[/DOWNLOAD + HIDE]
 

[K]evin[B]uzz

New Member
đề nghị bạn kiếm đủ sub cả 2 CD cho anh em. Sub của bạn là sub của bản khác, chỉ gồm 1 file, nên đương nhiên CD 2 sẽ không thể xem đc = sub ây. nó chỉ đúng với CD1.
Còn bạn nói bạn xem đc thì mình cũng không biết xem kiểu j. Subscene thì chưa có đâu
cảm ơn đã chỉ giáo!:Ma (30):
 
Top