Code thay đổi màu chữ cho web và blog

hvp9

Moderator
Staff member

1 - Thay đổi màu chữ và link cho toàn bộ Blog :a ) Màu chữ :Nếu bạn muốn thay đổi một lần toàn bộ chữ trong Blog thì dùng Code này nhé, nên đặt ở đầu CSS hoặc đâu cũng được. Nhưng nếu bạn đã sử dụng Code thay màu chữ một số phần khác thì những Code đó sẽ vẫn còn tác dụng đó .

Code:

body{color: #mã_màu}


b ) Màu Link:Bạn nên đặt gần cuối CSS nhé !!

Code:

a{color: #mã_màu}

2 - Màu chữ và Link cho Blast :


a - Chữ :Code:

#blast .rc_bc .bd{color: #mã_màu}b - Link :Code:

PHP:
#blast .rc_bc .bd a{color: #mã_màu}

3 - Blog Tôi Thích :
a - Màu chữ :Code:

PHP:
#subscribe_highlight .rc_bc .bd p{color: #mã_màu;}


b - Màu Link :Code:

PHP:
#subscribe_highlight .rc_bc .bd a{color: #mã_màu;}

4 - Blog về Tôi :


a - Màu chữ :Code:

PHP:
#mod-tagged-frd-article .bd li ins a{color: #mã_màu;}


b - Màu Link :Code:

PHP:
#mod-tagged-frd-article .bd a{color: #mã_màu;}

5 - Màu chữ, link trong comment :


Để thay màu sắc chữ và link trong ô comment các bạn có thể dùng Code sau :Code
PHP:
#comment_container * a {color:#ma_mau;} 
#comment_container * .content {color:#ma_mau;} 
#comments-listing * ins {color:#ma_mau;}
•#ma_mau : là màu link.(1)
•#ma_mau : là màu chữ (2)
•#ma_mau : là màu của dòng (3)

6 - Module "Bài viết về bạn hoặc Tag có tên bạn" :


a - Màu chữ :Code:

.mod-relatives-1 .bd li a{color: #mã_màu;}b - Màu Link :Code:

PHP:
.mod-relatives-1 .bd li ins{color: #[B]mã_màu[/B];}
7 - Màu chữ Tiêu đề bài viết :


Theo yêu cầu một số bạn nên mình cũng post thêm phần này :Code:

PHP:
#article_list_module .rc_bd .rc_bc .bd .main-bd .mod-alist .mod-alist-titlebar-1 a{color: #mã_màu;}
:Ma (43):
 

hvp9

Moderator
Staff member
p\s các code này có thể dùng cho blog 360 and forum
 
Top