Code tạo hiệu ứng chữ cho blog và web

hvp9

Moderator
Staff member
PHP:
1.Chữ chạy sang trái

Mã:
<marquee>TEXT</marquee>

2. Chữ chạy sang phải

Mã:
<marquee direction="right">TEXT</marquee>

3.Chữ chạy qua lại :
Mã:
<marquee behavior="alternate">TEXT</marquee>

4. Chữ chạy dưới lên

Mã:
<marquee direction="up">TEXT</marquee>

5. Chữ chạy trên xuống
Mã:
<marquee direction="down">TEXT</marquee>

6. Chữ chạy lên xuống
Mã:
<marquee direction="up" behavior="alternate">TEXT</marquee>

7. Chữ bay hình sin
Mã:
<marquee behavior="alternate" direction="up" width="80%"><marquee direction="right">TEXT</marquee></marquee>

8. Chữ bay hình chữ Z
Mã:
<marquee behavior="alternate" direction="up" width="80%"><marquee direction="right" behavior="alternate">TEXT</marquee></marquee>

9. Mũi tên nhấp nháy
Mã:
<marquee behavior="alternate" width="10%">>></marquee>TEXT<marquee behavior="alternate" width="10%"><<</marquee>
10. Mũi tên chạy ra
Mã:
<marquee behavior="alternate" width="10%">>></marquee>TEXT<marquee behavior="alternate" width="10%"><<</marquee>

11.Chữ có màu nền
Mã:
<font color="#FFFFFF"><marquee direction="left" style="background:BLUE">TEXT</marquee></font>
12. Chữ có khung
Mã:
<marquee style="border:BLUE 2px SOLID">TEXT</marquee>

13. Chữ co dãn

Mã:
<MARQUEE behavior=alternate direction=left scrollAmount=3 width="4%"><font face=Webdings>3</font></MARQUEE><MARQUEE scrollAmount=1 direction=left width="2%">| | |</MARQUEE>TEXT<MARQUEE scrollAmount=1 direction=right width="2%">| | |</MARQUEE><MARQUEE behavior=alternate direction=right scrollAmount=3 width="4%"><font face=Webdings>4</font></MARQUEE>/

14. Chữ co dãn 2

Mã:
<MARQUEE behavior=alternate direction=left scrollAmount=3 width="4%"><font face=Webdings>4</font></MARQUEE><MARQUEE scrollAmount=1 direction=left width="2%">| | |</MARQUEE>TEXT<MARQUEE scrollAmount=1 direction=right width="2%">| | |</MARQUEE><MARQUEE behavior=alternate direction=right scrollAmount=3 width="4%"><font face=Webdings>3</font></MARQUEE>

15. Chữ chạy và biến mất
Mã:
<marquee behavior="alternate"><marquee width="150">TEXT</marquee></marquee>

16.Chữ lơ lửng
Mã:
<marquee behavior=alternate direction=up scrollamount=2 scrolldelay=65 height=80 style="Text-align;filter:wave(add=0,phase=1, freq=1,strength=15,color=.FFFFFF)"><center>TEXT<br >TEXT</center></marquee>
. :Ma (8):
 

Kana Hanazawa

Công Thần CTIT
Dùng đc cho status nhưng phải biết config lại.
Btw , làm mất giao diện forum là ban nick nhé .
 

hvp9

Moderator
Staff member
em đã chèn nó vào forum của em rồi chạy vô tư,đủ kiểu,ko bị lỗi gì cả
 
Top